Erinevate Reviti versioonide kasutamine

Oleme harjunud, et CAD tarkvarades, näiteks AutoCADis, saab salvestada jooniseid erinevatesse tarkvara versiooni formaatidesse. Tundub ju loogiline, et seda peaks saama teha ka modelleerimise tarkvaras, nagu Revit. Paraku ei ole see võimalik. Mitte ükski modelleerimise tarkvara ei võimalda minna tagasi vanema versiooni juurde, olgu siis tegemist mehhaanika või arhitektuuri rakendusega. Kuna modelleerimistarkvara areneb kiiresti ja iga versiooniga luuakse uusi elemendi tüüpe, siis nende tõlgendamine vanematesse piiratud võimalustega versioonidesse on lootusetu, kuid mitte võimatu. See tähendaks lihtsalt tarkvara arendusele suurt pidurit. Milleks aga takistada progressi?

Et vältida probleeme projektide koostamisel, tuleb projekti meeskonnas kokku leppida, millise versiooniga töötatakse. On äärmiselt oluline, et kõik projekti osapooled – arhitekt, insener, tehnosüsteemide insener – kasutavad sama Reviti versiooni ja parem, kui ka sama buildi. Kui on soov minna uuema versiooni juurde, siis tuleb teha seda kogu tiimil.