Disaini tulevik – sigimine

Arhitektid on juba mõnda aeg kasutanud generatiivset kavandamist keeruka geomeetriaga ehitiste loomiseks. Generatiivne projekteerimine (eesti keeles võiks seda otsetõlkes kutsuda sigimiseks!) koos analüüsiga loob aga uusi võimalusi inseneridele. Autodesk Research uurib ja arendab uuema põlvkonna generatiivse kavandamise tarkvara, siin on lühivideo juba täna praktikas kasutoovatest lahendustest. Valdavalt on need seotud toodetega, kuid analoogiat saab rakendada ka ehitiste peal.

Generatiivne kavandamine baseerub funktsionaalsetel ootustel, seadistatud parameetritel, millele projekt peab vastama. Arvuti genereerib hulgaliselt lahendusi ning leiab neist efektiivsemad. Insener saab analüüsida ja valida sobivaima lahenduse. Tootmises aitab selliste uute lahenduste loomisele kaasa 3D-printimine, teiste meetoditega ei ole üldjuhul võimalik ka sellise struktuuriga materjale toota.