IFC2x3

Revit IFC update

IFC2x3IFC formaati peetakse oluliseks ehitusmudelite andmevahetuse formaadiks, et teha ehitusinfomudelid tarkvara tootjatest sõltumatuks. Revitil on sisseehitatud IFC import/export liides, kuid on olemas ka vabavaraline projekt. Hiljuti sai Revitist ainus tarkvara, mis omab IFC 2×3 formaadi kõiki alamsertifikaate: arhitektuurne, konstruktiivne ja tehnosüsteemne (MEP).
Käimas on uusima IFC 4 (valmis märtsis 2013) standardile vastava liidese programmeerimine ning esimene versioon sellest on juba saadaval. Seega on Revit ka esimene tarkvara, mis omab elementaartasandil IFC 4 tuge.