110712rstblog1

REVIT otseteed (2012)

Peatükk koolitusmaterjalist kursusele „Revit Structure algkursus

Uuringud näitavad, et hiirega tööriistaribal nupule vajutamine võtab rohkem aega kui klaviatuurilt otsetee sisestamine.

 

Näide: Revit’i otseteede muutmiseks tuleb minna lindi vahekaardil „View“ asetsevale paanile „Windows“ kus tuleb klikata nupul „User Interface“ ning valida sealt „Keyboard shortcuts“. Lihtsam on vajutada klaviatuurilt tähte „K“ ning see järel „S“. M.O.T.T.

Järgneval pildil on näha erinevad otseteed (seoses seinaga).

110712rstblog1

Näide:

Sein (kandev): W

Sein (mittekandev): WA

Seina sarrustamine: WAR

Vihje: Revit otseteed võivad olla ühe kuni viie tähelised (viie täheline lühend ei ole vist enam otsetee… ).

 

Teadmiseks, Revit 2012 versioonides on ühetähelistele otseteedele antud eelis. See tähendab et kui selle tähega ei alga ükski teine otsetee, siis ei ole vaja enam vajutada klahvi „tühik“ või „enter“ et käsk käivituks. Kui sama tähega algavad aga ka mitmetähelised lühendid siis tuleb käsu käivitamiseks vajutada klahvi „tühik“ või „enter“.

 

Seega meie näite puhul on:

1. tavalise seina modelleerimiseks vaja vajutada klahve „W“ ja „tühik“.

2. mittekandva seina sisestamiseks on mul vaja vajutada klahve „W“, „A“ ja „tühik“.

3. seina sarrustamiseks on mul vaja vajutada klahve „W“, „A“ ja „R“. Kolme täheliseotsetee lõppu ei ole enam „tühikut“ vaja sest ühtegi nelja- või viietähelist lühendit, mis algaks sama tähekombinatsiooniga, ei ole.

 

Vihje: Olekuribal kuvatakse otsetee ja sellele vastav tegevus . Kasuta noole klahve, et kuvada olekuribal teisi sama tähega algavaid otseteid.

 

Seega meie näite puhul, vajutades klahvile „W“, kuvatakse „status bar“il käsk „Wall; Structural Wall“. Vajutades nüüd nooleklahve on võimalik vaadata mis käsud veel algavad tähega „W“. Kui oled jõudnud sind huvitava käsuni, siis vajuta „tühikut“ et käsk aktiveerida.

Järneval pilidl on näha olekuriba muutus kui vajutada kõigepealt klahvi „W” ja siis nooleklahvi.

110712rstblog2

 

Vihe: ühel käsul võib olla rohkem kui üks otsetee.

 

Vihje: otseteedena võib kasutada erinevaid kahe klahvi kombinatsioone , nagu klahvi „shift“ või „crtl“ samaaegne hoidmine tähte- või numbriklahviga.

 

Kui vaadata minu dialoogakent „Keyboard shortcuts“ siis on võimalik seina käsk aktiveerida ka vajutades klahvikombinatsioonile „Shift“+ „S“.

 

Milliseid tähe- või klahvikombinatsioone valida? Sellest juba koolitusel.

 

Ülaltoodud põhimõtted kehtivad tarkvaradega Revit Architecture,

Revit Structure ja

Revit MEP.

 

Varasemad postitused antud teemal: Revit 2012 käsk „Rotate“ ja  Reviti superkiirkäsud