Segadused litsentsi numbriga (serial number)

Kõik on tehtud õieti, Revit on aktiveeritud jne, aga nüüd järsku avaneb pilt,

Tavaliselt on see nii kui on tegemist proovi versiooniga.
Kui aga vajutate nupule activate, avaneb järgmine pilt

Antud olukorras, ei ole teil muud teha , kui otsida üles fail „licpath.lic“.
Tavaliselt asub see kaustas C:\Program Files\Revit Structure 2008\Program.
Sulgege Revit Structure 2008.
Avage see fail, kasutades programmi nimega „Notepad“.

Kirjutage s/n taha õige number.
Salvesta fail.
Ava Revit.