Vihje: Korraga saab laadida rohkem kui ühe perekonna Revitisse.

Selleks on kaks võimalust.

Esiteks, kui mäletate vihjet otsimise kohta ("Vihje: Kuidas leida oma raamatukogust perekondi üles?") , siis loogiline on sealt jätkata, lohistades leitud perekonnad lihtsalt Revitisse.

Lohistamisel avaneb dialoogaken ja seal tuleb öelda et tahan perekonnad aktiivsesse projekti laadida.

Selle meetodi miinus tavapärase ees seisneb selles , et vahest peitub perekonnas rohkem kui üks tüüp. Näiteks terasest posti ristlõiked. Lohistades lihtsalt Exploreri aknast Revitisse saame ainult ühe tüübi iga perekonna kohta.

Kui aga valime tavapärase "Load Family…" käsu, siis on võimalik valida teisi tüüpe ka.

Valides "Open", on meil võimalik valida tüüpe mõlemast perekonnast.

Ja saaud tulemus on näha pildil.

Võrdle saadud tulemust esimese meetodiga. Kas märkad erinevust ? Kumb meetod on parem?
Raske vastata , sest näiteks armatuuri kujude (Rebar Shapes) puhul sobib esimene meetod väga hästi ja kasutan ise seda tihti.

Loo moraal seinsebki selles, et Revitis on võimalik asju teha väga mitut moodi. Endale ja hetke olukorrale sobiva meetodi, leiab igaüks ise.