Vihje: Kuidas näidata tasapindade (level) kõrgusi meetrites?

Vaikimisi on kõrgusmärgid millimeetrites. Teie aga soovite, et neid näidataks meetrites.

Mis teha?

Selleks et muuta kõrgusi meetritesse tuleb teil muuta perekonda “Level Head”. Leiad selle aknast “Project Browser” > Families > Annotation Symbols > Level Head. Aktiveeri “Level Head” ja vajutades parema hire nupu alla valime menüüst “Edit”.

Avanenud failist aktiveerime sõna “elevation” ja valiku realt valime “Edit Label”.

Aktiveeri dialoogiaknas paremal pool asuv “Elevation” ning vajuta all servas asuvat nuppu “Edit parameters Unit format” (see kus sõrm ja #). NB! kui sa aktiveerid “Elevation” vasakust tulbas, siis see nupp ei ole aktiivne.

Dialoogiaknas “Format” deaktiveeri valik “Use project settings”. Nüüd saad valida omale sobivad ühikud ja ka esitusviisi.

Kinnita oma valik vajutades “Ok” ja veel kord “Ok”.

Nüüd vali vasakult “Load into projects”, vali oma projekt ja Revitis vajuta veel kord nuppu “Ok”.

Tehtud, naudi tulemust.