Vihje: Nähtamatud piirangud.

Kuidas tekivad nähtamatud piirangud ja kuidas nendega hakkama saada.

Kõik saab alguse sellest et Revit lubab objekte omavahel siduda.

Näide: posti telg on hoone teljest 300 mm kaugusel. Nihutades telge nihkub ka post nii et mõõt jääb alati 300 mm.

Üks viis objekte omavahel siduda on lisada mudelisse mõõtketid ning need lukustada.

Revit lubab need mõõtketid kustutada, jättes alles seatud piirangud.

Kui aktiveerida piirangutega objekt, siis piirangud on nähtavad katkendjoone ja tabaluku näol.

Hiire parempoolse nupuga vajutame tabaluku peale ning valime rippmenüüst „Show Related…“. Nüüd on võimalik esile tuua selle piiranguga seotud objektid.

Samas on võimalik nende piirangute näitamine välja lülitada. Mine dialoogiaknasse "Visibilty/Graphic…", lülita välja „Constraints“ ja nüüd ei ole meil ühtegi vihjet piirangute kohta.

Alati ei ole lahendus nii lihtne. Vahest on nii et Revit ütleb et ta ei saa objekti liigutada sest selle liikumine on piiratud. Samas ei ole meil vaatekanas näha ühtegi tabalukku. Revit ütleb seda näidates veateadet.

Esimene võimalus on see et vajutad „Remove Constraints“.

Teine võimalus on neile kes tahavad rohkem arusaada mis toimub. Vajuta nuppu „Expand >>“. Nüüd tuleb kirja panna selles piirangu (constraint) id number vajutada cancel. Nüüd on võimalik see piirang üles leida. Selleks vali menüüst: Tools – > Element Ids –> Select by Id. Avanenud aknasse kirjuta kirjapandud Id number ja siis vajutada show.

Järgnevalt võid vajadusel selle kustutada. Samas võib-olla ei olegi selle objekti liigutamine nii hea mõte ega seda piirangut ju niisama pandud.