Vihje: Räästajoon plaanile

Kas on vahest vajadus näidata plaanil ka räästajoont ?

Näiteks nagu alltoodud pildil.

Tegemist siis I korruse plaaniga, kus näha (järgmisel tasapinnal asuva) katuse räästa joon.

Selleks ei pea tegema midagi erilist.

Esiteks, teeme plaanil hiire parema nupuga kliki ja valime menüüst „View Properties…“

Nüüd võtame oma vaatele teise vaate alla. Teiste sõnadega valime omaduse „Underlay“ väärtuseks „level 2“(plaan kus teie katus asub).

Edasi vajutame „OK“. Ja näeme juba plaanil katuse piirjooni.

Teiseks, tuleb kõik katuse jooned ülekäia kasutades käsku „Linework“.

Valime joone tüübiks valiku realt „overhead“ ja vajutage ükshaaval kõikidele joontele., mida tahate plaanil näha.

Nüüd on veel jäänud vaate omadus „Overlay“ tagasi muuta väärtusele „None“.

Ja valmis

Kui tahame joontest lahti saada tuleb käsuga „Linework“ valida joonte tüübiks „By Category“.

Selle vihje iva peitub selles, et sama meetodit saab kasutada ka teiste asjade „nähtavaks“ tegemiseks.

Vihje sisuline pool on see, et kui kasutaja on korra öelnud kuidas ta üht joont tahab näha, siis Revit naljalt seda enam ei puutu.