AutoCAD Structural Detailing

AutoCAD Structural Detailing

AutoCAD Structural DetailingAutodesk Structural Detailing on AutoCAD® baseeruv konstruktsioonijooniste vormistamise tarkvara inseneridele ja tehnikutele. Tegemist on endise Robobati RCADiga, mille Autodesk on lisanud Revit Structure Suite paketti. Tuttavas AutoCAD® keskkonnas valmivad teras- ja raudbetoonkonstruktsioonide tööjoonised ladusalt. Kasutades Reviti Structure ja Robot Structural Analysis mudeleid, edeneb projekti dokumenteerimine veelgi kiiremini.

 

{tab=Üldist}

Autodesk Structural Detailing koosneb kolmest moodulist:

 • Steel
 • Formwork
 • Reinforcement

Terase moodul (Steel) võimaldab ruumiliselt modelleerida teraskonstruktsioonid ning genereerida kooste ja tootejoonised koos positsioonidega automaatselt.

Raketise moodul (Formwork) aitab luua dünaamilisi mudeleid ja raketise jooniseid. Armatuuri moodul (Reinforcement) automatiseerib elementide armeerimise ja armatuuri tööjooniste genereerimise.

{tab=Steel}

Proffesionaalne kolmemõõtmeline teraskonstruktsioonide modelleerimine ja automaatne kooste- ja tööjooniste genereerimine.

 • Optimiseeritud kasutajaliides respekteerides tehnikut – projekteerija tootlikkus suureneb oluliselt
 • Parametriseerimine võimaldab projekteerimisfirma standardite ja vajaduste arvesse võtmist
 • Kogu projekti jooniste haldus tähendab projektbüroo töö uut kvaliteeti

Arvutuste ja mudelite ühiskasutus

Analüüsi ja jooniste koostamise integreerimisel lähtuti järgmistest eeldustest:

 • COM tehnoloogia kasutamine otseühenduseks moodulite vahel
 • Täielik andmete sünkroniseerimine
 • Projekti komponentide intelligentne ühendus
 • Joonestusmooduli jagamine mitmeks analüüsimooduliks

Reaalsed 3D teras komponendid AutoCAD keskkonnas

 • Profiilid – ühtne andmebaas ASDs ja Robot Structural Analysis keskkonnas
 • Plaadid – palju intuitiivseid võimalusi defineerida plaate kui konstruktsioonielemente või sõlmede lisadetaile
 • Poldid – esitatakse 3D objektidena, poltide andmebaasi arendamise võimalus
 • Keevised – esitatakse 3D objektidena, defineeritakse automaatselt või projekteerija poolt
 • Liited – liited genereeritakse automaatselt, nende muutmine on lihtne

Image

3D modelleerimise kiirus – konstruktsioonijooned

Efektiivne 3D modelleerimine sõltub täpsest ja lihtsast orientatsioonist. Tööraamid (workframes) tagavad mugava ruumilise töö:

 • Põhilised tööraamide vormid (ristkülikuline prisma, kiil, koonus) nende kombineerimise võimalusega
 • Võimalus defineerida mittestandardseid vorme lisdes jooni ja punkte

Image

3D modelleerimise kiirus – tüüpkonstruktsioonid

Tüüpkonstruktsioonide teek oluliselt kiirendab projekteerimisprotsessi. Need võimaldavad valmislahendusi ja võivad olla edasise töö vundamendiks. Koos ASD Steel süsteemiga kaasnevad:

 • 2D ja 3D tüüpraamide teek
 • Tüüpsõrestike teek
 • Jäigastusribide teek
 • Treppide teek

Tüüpkonstruktsioonid – näide Roboti avatud arhitektuurist (Robot Open Standard)

COM tehnoloogia võimaldab läbi VBA makrode juurdepääsu inseneriobjektidele ASDis. See on aluseks paljudele programmi kasulikele omadustele, nagu tüüpkonstruktsioonid või sõlmed.

 • Kõiki ASD objekte võib mõjutada COM kaudu
 • RoboBAT pakub mitmeid VBA klasse, mis on suunatud insenerilahendustele, võimaldades enda makrode koostamist või olemasolevate analüüsimist ja muutmist
 • Makrode lähtekood on avatud

Image

3D modelleerimise kiirus – tüüpsõlmed

Teraselementide sõlmed, kui enim aeganõudvaid etappe teraskonstruktsioonide projekteerimisel, on ASDis maksimaalselt automatiseeritud.

 • Ulatuslik tüüpsõlmede teek baseerudes COM tehnoloogial ja VBA makrodel
 • Kõigi sülmede parametriseerimine
 • Sõlmede lähtekood on avatud ja võimaldab vabalt kasutajal teha uusi lahendusi
 • ASD tehniline tugi – RoboBAT – aitab kõiki projekteerijaid-arendajaid uute lahenduste realiseerimisel

 

Jooniste tootmise kiirus – automatiseeritud protsessid

Projekteerimisprotsess ASD:is lõppeb jooniste automaatse genereerimisega. Järgnevad etapid, mis on kasutaja kontrolli all, võimaldavad saavutada professionaalse efekti lühikese ajaga:

 • Positsioneerimine – automaatne joonise elementide genereerimine
 • Töökoja grupid – automaatne genereerimine 3D konstruktsiooni analüüsi kõigus
 • Koostejoonised – automaatne genereerimine parametriseerimise abil
 • Projekti dokumentatsioon – lõpliku väljatrüki koostamise ja kujundamise tugi

Ergonoomiline – lähedane AutoCAD kasutaja intuitsioonile

Tootlikkus põhineb intuitsioonil. ASD on täielikult ühilduv AutoCAD platvormiga tuhandete inseneride tööstiili ja -standardi mõttes.

 • Kihtide/vaadete/projektsioonide/koordinaatsüsteemide kasutus projektiruumis navigeerimiseks
 • AutoCAD käskude nagu Copy / Move / Array kasutamine ASD insenerobjektide modifitseerimisel
 • ASD objektid on varustatud kõigi AutoCAD:i standard objektide omadustega (snap & grip punktid)

Paindlikkus – parametriseerimine igal tasandil

Oluline ASD omadus on normide – rahvuslike või kohalike nõuete – arvestamine. Iga objekt on täielikult ja selgelt defineeritud parameetriliselt. Tasub mainida mõnda parametriseerimise aspekti:

 • Normide piirangute arvestamine
 • Profiilide, materjalide ja poltide andmebaas
 • Jooniste genereerimise protsessi parametriseerimine
 • Spetsifikatsioonitabelite parametriseerimine
 • Tüüpkonstruktsioonide ja sõlmede teek

{tab=Concrete}

ASD on uusimaid tooteid Robot Structural Office tootesarjas. Insenerarvutuste tulemused saavad detailjooniste kuju lihtsalt ja intuitiivselt.

 • Autodesk Robot Structural Analysisi genereeritud armatuuri jooniste import (talad, postid, vundamendid, plaadid)
 • suvalise kujuga armatuurvarraste defineerimine
 • armatuurvarraste ja võrktoodete andmebaasid seotud normidega, võimalus defineerida oma tooteid
 • automaatne armatuuri positsioneerimine
 • võimalus vabalt kujundada armatuuri positsiooni ja kirjeldust
 • spetsifikatsiooni tabelite automaatne genereerimine
 • võimalus vabalt kujundada spetsifikasioonitabeleid
 • tabelid on võimalik paigutada joonisesse, saata otse printerisse või eksportida MS Excelisse
 • positsioonide ja spetside automaatne uuendamine armatuuri parameetrite muutmisel
 • mugav ja intuitiivne kasutajaliides
 • mitme joonise võimalus ühes projektis (failis)
 • normidele vastavuse kontroll

Image

Armatuurvarda vaate defineerimine

Armatuurvardad joonistatakse täpselt ning kontrollides normidele vastavust, sh paigutusraadiusi ja ankurduspikkusi. Armatuuri kuju võib valida baasist või defineerida ise suvalise kujuga varda. Varda joonistamine toimub analoogselt tavalise polüjoone (polyline) joonistamisele. Varras on intelligentne objekt, millel on läbimõõt ja kaitsekihi paksus.

Image

Varraste jaotuse defineerimine

Armatuuri jaotust ristlõikel või plaanil võib defineerida mitmeti. Näiteks võib projekteerida armatuuri jaotuse rangi sektsioonile või plaani regioonile. Regiooni defineerimisel võib omakorda defineerida tsoone erinevate sammudega (intensiivsustega). Regioonis olevad vardad võivad olla ka muutuva pikkusega (näiteks muutuva kõrgusega tala rangid).

Võrktooted

ASD omab tööriistu võrktoodete defineerimiseks ja nendega armeerimiseks. Kaasas on võrkude andmebaas, mida kasutaja saab täiendada.

Defineeritud varraste automaatne positsioneerimine

Varda defineerimisel varustatakse iga element automaatselt positsiooniga. Kasutaja võib vabalt kujundada positsiooni kui ka kirjeldada millist informatsiooni kuvatakse positsioonis. Mitmeid positsioonistiile on valmis defineeritud. Jaotatud armatuurvarrastest võib kasutaja teha valiku, millistele varrastele positsiooniga otseselt viidatakse ning milliseid joonisel kuvatakse. Joone stiile, teksti shrifti ja varda sümbolit võib kasutaja samuti vabalt määrata.

Image

Armatuuri elementide muutmine

ASDi intelligentseid armatuuri objekte saab peale nende joonestamist muuta. Muuta saab näiteks varda läbimõõtu, kuju, ankurduse tüüpi, jne, samuti kirjeldust, jaotusmeetodit, kaitsekihi paksust, jne. Kõik muudatused kajastuvad automaatselt kõigil vaadetel ja lõigetel, samuti spetsifikatsioonitabelites.

Spetsifikatsioonid

Joonestatud elemendid summeeritakse automaatselt ja esitatakse tabelites. Tabelid võib sisestada joonisesse, trükkida eraldi otse printerile või salvestatud MS Excel ? formaati edasiseks töötluseks. Kasutaja võib valida, millised elemndid summeeritakse aruandesse. Võimalik on esitada detailseid tabeleid ja kokkuvõtteid. Tabelite sisu ja kuju on kasutaja poolt lihtsalt defineeritav.

Tüüpkonstruktsioonid

ASD võimaldab mitmete tüüpsete konstruktsioonielementide armeerimist parameetriliselt VBA makrode abil. Peale parameerite sisestamist joonestatakse konstruktsioonielement koos armatuuriga ja kirjeldustega automaatselt. See võimaldab väga kiiresti tekitada perfektseid jooniseid. Makrosid võib kasutaja oma vajaduste järgi ise mugandada, edasijõudnud kasutajad võivad ka ise makrosid kirjutada.

Image

Ühendus Autodesk Robot Structural Analysis analüüsi ja dimensioneerimismoodulitega

Autodesk Robot Structural Analysis dimensioneeritud raudbetoonkonstruktsioonielemente saab ASDi sisse tuua. Robotis defineeritud talade ja postide joonised võib tuua ASDi. Iga armatuurvarrast, mis on genereeritud Robotis, käsitletakse samamoodi nagu ASDis joonestatud elementi. Kokkuvõttes saab rutiinsete joonestustegevuste arvelt tohutult aega kokku hoida.

{tab=Formwork}

ASD Formwork on programm, millega ruumiliselt modelleerida raudbetoon ehitist ning genereerida raketisjoonised.

Raketisjoonised võivad esitada valitud elemente, nende gruppe, korruste projektsioone (plaane) või ehitise vertikaallõikeid. Joonised, mis genereeritakse, on võimalik automaatselt eksportida ASD Concrete programmi, et võtta neid aluseks armeerimisjooniste koostamisel.
Programm on intuitiivne ja võimaldab olulist ajasäästu raudbetoonkonstruktsioonide jooniste koostamisel. Automaatselt genereeritakse ehitise lõiked, positsioneeritakse ja mõõtmestatakse konstruktsioonielemendid, käepärased elementide ja materjalide andmebaasid.
Olulisemad programmi omadused:

 • programmi personaliseerimine (kasutaja seaded positsiooni stiilidele, mõõtestiilidele, kasutaja andmebaasid elementidele, profiilidele, avadele, jne);
 • elementide vabalt valitud ristlõiked (profiilid);
 • tihti kasutatavate talade, postide, seinte, plaatide, avauste andmebaasid;
 • elementide automaatne kirjeldamine ja mõõtmestamine;
 • mugav juurdepääs kostrueeritud elementidele ja genereeritud joonistele niinimetatud objekti inspektori kaudu;
 • võimalus defineerida elemente ka teistest materjalidest, näiteks puidust või terasest;
 • volümeetriliste (ruumiliste) elementide automaatne defineerimine;
 • elementide, elementide grupi, projektsioonide, plaanide, lõigete jooniste automaatne genereerimine;
 • joonistel kirjelduste ning mõõdete automaatne korrigeerimine peale ehitise 3D mudeli muutmist;
 • andmevahetus ASD Formwork ja CBS Pro ning Autodesk Robot Structural Analysisi vahel (3D mudeli export-import);
 • võimalus automaatselt viia genereeritud raketisjooniseid ASD Concrete programmi armeerimisjooniste koostamiseks;
 • töötamine AutoCad keskkonnas kasutades kõiki AutoCad käske.

{tab=Nõuded süsteemile}

Autodesk Structural Detailing nõuded arvutisüsteemile on samad, mis AutoCADil. Erinevus on see, et ASD ei toeta Microsoft Vista 64-bit operatsioonisüsteemi.

{/tabs}

 

Vaata lisa Autodeski lehelt>>