Autodesk Navisworks

Autodesk Navisworks

Autodesk NavisworksAutodesk Navisworks tarkvara perekond koosneb neljast tootest, mis aitavad Sinul ja teistel osapooltel omada projekti üle paremat kontrolli ning järelevalve võimalusi, kasutada olemasolevaid kolmedimensionaalseid mudeleid ja parandades nii veelgi võimalusi ennetada ning näha ette võimalikke konfliktseid kohti. Need neli toodet tõstavad Teie tootlikkust ja kvaliteeti ka kõige keerulisemates projektides.

 

 

{tab=Navisworks Manage}

 

Autodesk Navisworks Manage – kompleksne visualiseerimistarkvara, mida kasutatakse projekti elluviimise visualiseerimiseks ehitusjuhtide poolt. Navisworks Manage kombineerib projekti kolmemõõtmelise mudeli, täpse vealeidmise analüüsi ja interferentsi haldamise dünaamilise neljadimensionaalse projekti ajakava simulatsiooniga ning fotorealistliku visualisatsiooniga.

Autodesk Navisworks Manage lisab täpse vealeidmise analüüsi ja interferentsi haldamise:

  • Dünaamilisele neljadimensionaalsele projekti planeerimise ja Autodesk® Navisworks® Simulate tarkvara fotorealistlike visualiseerimise võimalustele
  • Autodesk® Navisworks® Review tarkvara reaalaja visualiseerimise ja ühisretsenseerimise võimalustele

Loe edasi

 

 

 

{tab=Navisworks Simulate}

 

Autodesk Navisworks Simulate – tarkvara, mis pakub projekti lõppeesmärgi täpset replikatsiooni ning neljadimensionaalsete ehitusgraafikute modelleerimist. Võimalus oma projekti visuaalses keskkonnas enne füüsiliste tööde alustamist virtuaalselt kogeda, võimaldab Teil veelgi põhjalikumat maksumuse määramist ning materjalide ja tekstuuride vastavuse kontrolli Teie poolt ettenähtud kavandile.

 

Autodesk Navisworks Simulate tarkvara parandab tunduvalt programmi Autodeks Navisworks Review reaalaja visualiseerimise võimalusi. Seda näiteks lihtsama piltide ja animatsioonide loomise võimalusega ning olemasolevate 3D mudelite ja projekti ajakavade dünaamilise sidumisega. Navisworks Simulate aitab projekteerijatel ja ehitajatel jagada ning kombineerida väljundeid loomaks arusaadavamat, paremini kirjeldavat sisu, mis demonstreerib projekti lõppeesmärki, kinnitab otsused ja autentiseerib graafikud.

 

Suvalisel hetkel protsessis on võimalik teha koopia tervetest projektidest fotorealistlike visualisatsioonide ja 4D ehitusgraafikute kaudu, mis mõlevad demonstreerivad ja selgitavad projekteerimise ja ehitamise seadeid. Navisworks Simulate võimaldab Teil kiiresti rakendada ja lugeda tekstuure, materjale ja valgustusi olemasolevatele või olemasolevatelt 3D mudelilt. Te võite rakendada ka RPC sisu oma olemasolevatele mudelitele.

 

Navisworks Simulate võimaldab projekti erinevatel huvirühmadel näha oma töö tulemusi tulevikus läbi interaktiivse, realistliku viimistluse visualiseerimise ja läbikõndide. 4D simulatsioonid ja objekti animatsioonid simuleerivad projekti lõppeesmärki, simuleerivad projekteerimisideid ja võimaldavad iga projekteerimisvõimaluse uurimist. Lisaks sellele võimaldab tarkvara katkematut jagatavat ülevaadet loomisprotsessi igas etapis, aidates nii vähendada vigu, parandada kvaliteeti ja võita aega ning raha.

 

4D simulatsioon võimaldab paremat planeerimist ja aitab tuvastada riske varaseimas võimalikus etapis, vähendades nii võimalike kulutusi. Pakkudes arusaadavat ja üldiselt mõistetavat projekti lõppeesmärki, ehituskavandeid ja projekti hetke staatust, demonstreerib Navisworks Simulate ehitusgraafikuid 3D mudelite andmete sidumisega projekti graafikutega kiireks 4D visualisatsiooniks.

 

Navisworks Simulate võimaldab Teie projekti ehitise ja välimuse veel põhjalikumat matkimist. Võimalus kogeda oma projekti, enne kui see saab reaalsuseks, igal ajal protsessis, tagab täpsema planeerimise.

Autodesk Navisworks Simulate – kus projekt kohtub tähtaegadega.

{tab=Navisworks Review}

 

Autodesk Navisworks Review – tarkvara, mis võimaldab kogu projekti reaalajas visualiseerimist ning erinevate failiformaatide vaatamist faili suurusest sõltumata.

 

Autodeks Navisworks Review tarkvara laiendab juurdepääsu olemasolevatele projekteerimisandmetele, et võimaldada 3D projektide reaalajas visualiseerimist, uurimist ja tunnetamist enne, kui need saavad reaalsuseks. Ligipääsetav ehitise informatsiooni mudel võimaldab projekti huvirühmadel keskenduda ja teha koostööd veelgi paremini ning pakub väärtusliku informatsiooni kui projekteerimine ja ehitamine on lõpetatud. Dünaamiline navigatsioon ja projekti loomupärase ülevaatamise vahendid parandavad arusaamist ka kõige keerulisemate 3D mudelite puhul.

 

Ühilduvus peamiste 3D projekteerimise ja laserskaneerimise formaatidega võimaldab Navisworks Review programmil kiiresti kombineerida 3D faile üheks jagatavaks virtuaalseks mudeliks, pakkudes nii projekti huvirühmadele võimaluse vaadata geomeetriat, objekti informatsiooni ja ühendatud ODBC andmebaase.

 

Kokkupõrke kohtade avastamine, gravitatsioon ja kolmanda isiku vaade täiustavad veelgi Navisworks Review kogemuse reaalsust. Kiiresti ja lihtsalt on võimalik luua ja väljastada animatsioone ning vaatepunkte liikumatu kujutisega piltideks või filmi formaatideks.

 

Läbilõikamine, märgistamine, mõõtmine ja teksti ülekatmise võimalused on samuti saadaval koos võimalusega mängida tagasi programmiga Autodeks Navisworks Simulate loodud sisu.

Autodesk Navisworks Review – visualiseeri, uuri, tunneta

{tab=Navisworks Freedom}

 

Autodesk Navisworks Freedom – tasuta tarkvara, mis on mõeldud Autodesk Navisworks NWD ja 3D DWF formaatides failide vabaks vaatamiseks. See võimaldab taasesitada kõiki Navisworks keskkonnas loodud visualisatsioone ilma erioskusi ja kallist tarkvara omamata.

 

Autodeks Navisworks Freedom programmi abil saab vaadata kõiki simulatsioone ja väljundeid, mis on salvestatud NWD formaadis kasutades Navisworks Review, Navisworks Simulate või Navisworks Manage tarkvara. Navisworks Freedom pakub projekteerijatele NWD formaadis olevate failidega hindamatut sidevahendit. See on praktiline lahendus hoovamaks mahukaid CAD mudeleid, kusjuures NWD failid ei nõua mingit mudeli ettevalmistust, kolmanda osapoole serveri hostingut, ettevalmistusperioodi või täiendavaid kulutusi toimingule. Faile saab vaadata samuti 3D DWF formaadis. Efektiivne koostöö saavutatakse tänu lihtsamale projekti lõppeesmärgi kommunikatsioonile, erinevate huvirühmade projektiosade koos vaatamise võimaluse ja kõikide tulemuste jagamise kaudu.

 

Tasuta Navisworksi nwf ja dwf failide vaataja, mängib ette simulatsioone, jne..