Autodesk Revit Structure

Autodesk on välja andnud uue ehitusinseneri tarkvara toote Autodesk Revit Structure, mis võimaldab samaaegset modelleerimist projekteerimiseks, analüüsimiseks, koordineerimiseks ja dokumenteerimiseks. Autodesk Revit Structure võimaluste alla kuuluvad:

 * suurem efektiivsus samaaegse modelleerimise kaudu analüüsimiseks ja dokumenteerimiseks (informatsioon sisestatakse ainult üks kord ja seda saab kasutada nii konstrueerimiseks, analüüsimiseks, dimensioneerimiseks, dokumenteerimiseks ja ka koordineerimiseks ülejäänud projekteerimmeeskonnaga. Samaaegselt luua füüsiline mudel koordineerimiseks ja dokumenteerimiseks, samuti ka mitmeid täielikult seotud analüütilisi mudeleid erinevat tüüpi analüüsideks.

 * kõrgem kvaliteet, täpsem ja koordineeritum dokumentatsioon (parameetriliste muutuste haldus koordineerib analüüsi tulemuste uuendusi läbi kogu projekti ja dokumentatsiooni failide. Igasugused muudatused, mis tehakse ühes vaates, uuendatakse dünaamiliselt ka kõikides teistes seotud vaadetes, sealhulgas trükkimisvalmis joonistel ja graafikutel).

 * kohandatavus uurimaks projekteerimise alternatiive ja muutusi (insenerid saavad uurida erinevaid konstruktsiooni kavandeid, kasutades kombinatsioone mitmetest materjalidest – teras, betoon, müüritis või puit ja redigeerida analüütilist mudelit peegeldamaks  tehnilist hinnangut –  raskusjõu, lateraalse, seismilise ja teiste analüüside jaoks. Autodesk Revit Structure säilitab kõik  füüsilise mudeliga seotud  analüüsid,  minimeerides koordineerimise  ebameeldivusi).

 * efektiivsem koostöö ja tugi paljude projekteerimisallikate jaoks (insenerid saavad luua visanditelt iseenda konstruktsioonimudeleid või töötada arhitektilt saadud 2D CAD failide peal. Nad saavad samuti kiirendada enda tööd ja automatseerida koordineerimist kahesuunaliselt sidumise kaudu igasuguse olemasoleva 3D arhitektuurse  või MEP tehnilise mudeliga Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Revit Building või Autodesk Building Systems programmist.

 * ühenduvus juhtivate analüüsirakendustega (kahesuunaline informatsioonivahetus juhtivate analüüsirakendustega aitab kindlustada, et mudelid peegeldavad täpseid konstruktsiooni andmeid. Analüüsitarkvaradest on toetatud  ETABS (Computers and Structures Inc. (CSI)), RISA-3D (RISA Technologies) ja ROBOT Millennium  (RoboBAT)).

Pikemalt saate lugeda vastava toote kohta siit.