Autodeski kampaania – üleminek rendilepingutele

Autodesk läheb aastal 2020 üle rendilepingutele. Sinna maani saavad püsilitsentside omanikud pikendada hoolduslepinguid. Hoolduslepingu hind tõuseb lähiaastatel 5% (2017 mai), 10% (2018) ja 20% (2019).
Alates juunist 2017 on võimalik enne kehtiva püsilitsentsi hoolduslepingu lõppu minna kampaania raames üle rendilepingule soodustusega ca 60%. Võimalik on soetada kuni 3-aastane rendileping.
* Kampaania algas juunis 2017.
* Peab olema kehtiv hooldusleping.
* Kampaania soodustust saab 1 kuni 3-aastasele rendilepingule.
* Pärast vahetust enam püsilitsentsi kasutada ei saa.

Mõisted:
* Maintenance Plan –  püsilitsentsi hooldusleping, litsentsi kasutusõigus on ostetud ja saab pikendada 1-aasta kaupa. Hoolduslepingu katkedes saab tarkvara viimast välja tulnud versiooni  kasutada. Kaob ära kodukasutuse ja eelnevate versioonide kasutamise õigus.
* Subscription leping – rendilitsentsi leping, mis töötab kuupäevast kuupäevani. Võimalik soetada 1-, 2- või 3-aastaks.