AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D – Tsiviil- ja keskkonnarajatiste projekteerimine

AutoCAD Civil 3DAutoCAD ® Civil 3D ® tarkvara, ehitise informatsiooni modelleerimise (BIM) lahendus tsiviilehitusele, aitab meeskondadel projekteerida, analüüsida ja visualiseerida projekte tõhusamalt, kui kunagi varem. AutoCAD ® Civil 3D ® aitab projekteerida mistahes koridore nagu maanteed, tänavad, kanalid, torustikud, jne. Sisseehitatud töövahenditega georuumilise ja sademevee analüüsiks, mahtude arvutuseks ja 3D visualiseeriseks saavad insenerid uurida rohkem mis-siis-kui stsenaariume ja optimeerida projekti.

 

{tab=Üldist}

AutoCAD ® Civil 3D ® sisaldab järgmisi põhiomadusi ja funktsionaalsust:
 • Georuumiline analüüs ja kontseptuaalne projekteerimine
 • Maamõõtmine ja koorinaatsüsteemid
 • Pinnamudelid, vertikaalplaneerimine ja dünaamilised suhted
 • Ehitiste informatsiooni modelleerimine tänavate ja maanteede projekteerimiseks
 • Intelligentsed torustikud
 • Integreeritud hüdraulilised ja hüdroloogilised analüüsid sademevee halduseks
 • Meeskonnatöö lahendused projekti koordineerimiseks-sünkroniseerimiseks
 • Dünaamilised mahuarvutused
 • Stiilid, CAD standardid ja tööjoonised
 • Andmete ühilduvus ja koostöö
 • Visualiseerimine ja parem kommunikatsioon

AutoCAD Civil 3D üks peamisi omadusi, mis teeb temast laialdaselt kasutatava informatsiooni modelleerimise rakenduse, on objekti sisu ja vormi lahusus. Kõiki Civil 3D objekte saab taasesitada erinevate stiilidega, mida kasutaja saab oma suva järgi piiramatult koostada.

{tab=Omadused}

Ruumiline analüüsRuumiline analüüs ja kaardirakendused

AutoCAD Civil 3D on ühilduv paljude eneamlevinud GIS andmeformaatidega võimaldades kasutada olemasolevaid kaardimaterjale erinevates koordinaatsüsteemides. Ruumilise analüüsi ja kaardistamise funktsionaalsus on seotud tsiviilrajatiste projekteerimise protsessiga. Ruumiline analüüs aitab hinnata lahenduste keskkonnamõju.

 

Väilade modelleerimine

AutoCAD Civil 3D sisaldab teede ja tänavate geomeetria projekteerimiseks vajalikke töövahendeid nii trassi kui ristmike elementide projekteerimiseks (rambid, pöördekoridorid). Plaani ja pikiprofiili alusel ehitatakse teemudelid. Samatasandiliste ristmike projekteerimiseks on automaatne viisard.

Vihmaveesüsteemide projekteerimine ja analüüs

AutoCAD Civil 3D sisaldab vihmavee valgaalade, hüdraulika ja hüdroloogia analüüsivahendeid ning torustike ja settetiikide projekteerimise töövahendeid.

Maamõõtmine ja koordinaatsüsteemid

Maamõõtmise funktsionaalsus on täielikult integreeritud AutoCAD Civil 3D tarkvaras, võimaldades projekteerimiskeskkonnas mõõdistusandmetest luua ehitusdokumentatsiooni. Kasuta mõõdistuspunkte, laserskaneerimise punktipilvi, topoloogiat, pinnamudeleid läbi projekteerimisprotsessi. Lisades mõõdistusandmeid töö käigus, muutuvad projekti andmed automaatselt.

VormistusDokumenteerimine

AutoCAD Civil 3D aitab kiirendada projektdokumentatsiooni loomist ühendades dünaamiliselt projektlahenduse ja dokumentatsiooni, automatiseerides suurema osa protsessist. Stiilidel ja skaleeritavatel annotatsioonidel baseeruv dokumentatsioon aitab vähendada vormistusvigu ning projektimuudatused on lihtsamad.

 

Andmehaldus ja meeskonnatöö
Tsiviilrajatiste projektid on ulatuslikud ja eeldavad meeskonnatööd. AutoCAD Civil 3D sisaldab mitmeid lahendusi meeskonnatöö korraldamiseks. Lisaks AutoCADist tuttavale XREFile sisaldab Civil 3D andme viiteid (data reference) ja serveripõhist dokumendi ja andmehalduslahendust Autodesk Vault. Erinevad lahendused võimaldavad meeskonnal sõltuvalt projekti mahust valida sobiv andmehalduse meetod.

{tab=Nõuded süsteemile}

 • Microsoft® Windows 7 Professional/Ultimate/Home Premium või Microsoft® Windows Vista® Ultimate/Business/Enterprise või Microsoft® Windows® XP SP2 või SP3. Microsoft Windows XP 64, Windows Vista 64 ja Windows 7 64 on toetatud ainult 32-bit ühilduvusreziimis.
 • Intel® Pentium® 4 või AMD Athlon® kahetuumaline protsessor, 3 GHz või kiirem koos SSE2 tehnoloogiaga
 • 4 GB RAM – soovituslik /3GB switch (32 bit operatsioonisüsteemidel)
 • 7 GB kettaruum, 2 GB vaba ruumi peale paigaldamist
 • 1,280 x 1,024 ekraaniresolutsioon, soovitatavalt 1,600 x 1,200 või enam (OpenGL® kiirendi, täielik OGL ICD toetus pole nõutav), 32-bit videokaart, 128 MB või enam, Direct3D®-võimekusega tööjaamaklassi videokaart. Mitme eksraani tugi!
 • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 või hilisem.
 • DVD kettaseade

MÄRKUS: Microsoft® Windows Vista® Ultimate/Business/Enterprise võimaldab paremat operatsioonisüsteemi mäluhaldust, kui Microsoft® Windows® XP. Microsoft Windows XP 64, Windows Vista 64 ja Windows 7 64 on soovitatavad, sest võimaldavad kasutada suuremat mälumahtu, kui 32 bit operatsioonisüsteemi 4GB.

Vault Server Süsteemi nõuded

Autodesk® Vault serveri komponendid saab paigaldada samale arvutile, kui AutoCAD® Civil 3D® 2010 tarkvara, kui arvuti vastab järgmistele nõuetele:

32-bit:

 • Windows 7, kaasaarvatud Professional/Ultimate/Home Premium, või Windows XP Home ja Professional SP2 või hiisem, või Windows Vista SP1 või hilisem, kaasaarvatud Enterprise/Business/Ultimate/Home Premium
 • Intel Pentium 4 või AMD Athlon kahetuumaline protsessor, 1.6 GHz või kiirem SSE2 tehnoloogia (Windows XP), Intel Pentium 4 või AMD Athlon kahetuumaline protsessor, 3 GHz või kiirem SSE2 tehnoloogia (Windows Vista)
 • 2 GB RAM
 • 1.6 GB vaba kettaruumi paigalduseks
 • Microsoft Internet Explorer 7.0
 • DVD kettaseade

64-bit:

 • Windows 7, kaasaarvatud Professional/Ultimate/Home Premium, või Windows XP Professional x64 Edition SP2 ja uuem, või Microsoft Windows Vista SP1 ja uuem, kaasaarvatud Enterprise/Business/Ultimate/Home Premium
 • AMD Athlon koos SSE2, AMD Opteron® koos SSE2 technology, Intel® Xeon® koos Intel EM64T toega ja SSE2 tehnoloogiaga, või Intel Pentium 4 koos Intel EM64T toega ja SSE2 tehnoloogiaga, 2 GB RAM
 • 1.7 GB vaba kettaruumi
 • Microsoft Internet Explorer 7.0
 • DVD kettaseade

{tab=$ C3D Lisad}

Autodesk pakub ainult püsiklientidele (subscription) lisarakendusi, mis hõlbustavad tööd AutoCAD Civil 3D keskkonnas.

Civil 3D 2011 versioonile on saadaval kaks abivahendit:

 • sadevee ja reovee kanalisatsiooni torustike analüüsiks ja dimensioneerimiseks –  Autodesk Storm and Sanitary Analysis Standa-Aone.
 • projektide visualiseerimiseks spetsiaalne abivahend VSP Dynamite, millega saab projekti viia kerge vaevaga AutoDESK 3DS MAX keskkonda ülikvaliteetsete renderduste teostamiseks. See eeldab 3DS MAX olemasolu, mille prooviversiooni saab laadida siit.

 

{/tabs}