domina-Excel_based_model_generator

Domina kaubanduskeskuse aatriumid

EA Reng AS on projekteerinud „Domina“ kaubanduskeskuse Ukrainasse, Krivoi-Rogi linna. Tegemist on peamiselt monteeritavast raudbetoonist kahe kuni viie maapealse ning kahe maa-aluse korrusega hoonega, mille brutopind on ca 135 000 ruutmeetrit. Hoones asuvad kolm aatriumi, milledes paiknevad eskalaatorid ning mis on erinevalt hoone muudest osadest lahendatud monoliitses betoon-teras komposiitkonstruktsioonis. Aatriume katavad terasest tugiraamistikuga klaaskuplid ava läbimõõduga 20 meetrit.

domina-Excel_based_model_generator

 

Esmalt teostati erineva kõrgusega kuplite võrdlev analüüs selleks, et leida materjali kulu seisukohalt optimaalseim lahendus. Erineva kõrgusega kuplite modelleerimiseks kasutati Revit Structure lisa Excel Based Model Generator. Tänu sellele osutus võimalikuks Exceli tabelarvutuse võimalusi kasutades genereerida automaatselt erineva kõrgusega kuplite sõlmpunktide koordinaadid ning seeläbi oluliselt kiirendada kogu arvutusprotsessi.

domina-Robot_00

Kuplite teraskonstruktsiooni mudelid eksporditi Revit Structurest Autodesk Robot Structural Analyses 2009 Professional-i (ARSA). Seejärel teostati arvutused erinevates tuule- ja lumekoormusolukordades nii lineaarse kui mittelineaarse meetodiga. Nende arvutuste tulemuste põhjal valiti välja kuppel kõrgusega 2,5m mille puhul vajaliku tugevuse saavutamiseks kuluv materjali hulk oli väikseim.

domina-Revit_01

Seejärel viidi kupli mudel ARSA-st tagasi Revit Structuresse ning modelleeriti aatriumi ülejäänud konstruktsioon, mis koosnes raudbetoonist postidest ja vahelaest ning terastaladest.

domina-Robot_01

Peale terviklikku modelleerimist Revitis exporditi kogu aatriumi konstruktsiooni mudel taaskord ARSA-sse ning teostati terviklikud arvutused erinevates koormuskombinatsioonides ja dimensioneeriti elementide ristlõiked.

domina-Revit_02a

Viimaks viidi ARSA-st Revitisse informatsioon muudatuste kohta mudelis ning koostati automaatsed elementide kokkuvõtted. Projekti järgmises etapis teostatakse Revit Structure Suite kuuluvate programmide abil objekti tööjoonised.