EC3 Expert

EC3 Expert

Lihtne ja täiuslik tarkvara teraskonstruktsioonide dimensioneerimiseks Eurokoodeks 3 põhjal.

EC3 Expert

Robot EC3 Expert on Windows 95/98/NT/2000 platvormil ja kasutab ROBOT Millenniumi arvutuskontseptsiooni. See tarkvara kuulub ROBOT Structural Office tooteperekonda.

Kõik Euronorm 3 osad ühes kalkulaatoris: EC3 Expert

Robot EC3 Expert pakub arvutusühiku iga normi peatüki kohta. Otstarbe järgi on need jaotatud kahte gruppi: olukorra analüüsid ja konstruktsiooni elemendid

Konstruktsiooni elemendid:

 • plaattala arvutused
 • talad koos või ilma jäikusribideta
 • postide arvutused
 • sidemete arvutused
 • “riiv-riiv” polt- ja keevisliited
 • “post-riiv” polt- ja keevisliited

Olukorra analüüsid:

 • ristlõike klassifitseerimine
 • poltide dimensioneerimine L-ristlõikele või plaadile
 • keevisliited
 • kriitilise momendi kontroll
 • vastupidavus ja stabiilsusarvutused pikijõu korral
 • profiilidevaataja: mehhaanilised ja geomeetrilised karakteristikud

Robot EC3 Expert: Lihtne ja interaktiivne

Programmi graafiline liides on lihtne ja intuitiivne. Kasutamine ei eelda koolitust. Arvutustulemused esitatakse rtf formaadis, mis võimaldab neid vaadelda ja redigeerida suvalises tekstiredaktoris.