Robot Structural Analysis jätkukursus

Kahepäevane jätkukursus on mõeldud insnerile, kes on läbinud algkursuse ja töötanud Robot Structural Analysisega.
Kursuse keel on inglise keel ja juhenda Robobat Polska insener.

{tab=Sihtrühm}

Kahepäevane jätkukursus on mõeldud insnerile, kes on läbinud algkursuse ja töötanud Robot Structural Analysisega ning soovib teostada mitte-lineaarseid analüüse ja dimensioneerida keerukamaid konstruktsioone.

{tab=Kursuse kava}

 
Kuna tegemist on edasijõudnute kursusega, siis on kursuste kavad erinevad. Siinkohal toodud näiteks 2012. aasta detsembrikursuse kava. 

 
Day 1:
Dynamic Analysis

1. Dynamic analysis types avaliable In Autodesk Robot Structural Analysis

 

2. How to prepare Your structure to dynamic analysis

– mesh density

– additional masses

– load to mass convertion

3. Modal analysis

 

– modal analysis parameters

– results for modal analysis

– modal analysis with static forces influnce

– modal analysis for structures with non-linear elements

4. Harmonical analysis

 

– when harmonical analysis should be used

– harmonical load case definition

– harmonical load cases parameters

– results for harmonical analysis

– harmonical load cases In load combinations

– restriction In harmonical analysis

5. Spectral analysis

 

– when spectral analysis should be used

– modal analysis influence for spectral analysis results

– excitation spectra definition

– spectral analysis parameters

– dumping in spectra analysis

– combinations CQC i SRSS

– signed combinations (base normal frequencies definition)

– results in spectral analysis

– how to use spectral analysis results in load combinations

– sismic analysis as standard determined spectral load case

6. Time history analysis

– when time history should be used

– modal analysis influence for time history analysis load case

– excitation load case definition

– time dependent excitation function definition

– excitation function parameters

– Time history case parameters definition (integration intervals)

– dumping parameters

– results for time history analysis

7. Other dynamic load types in Autodesk Robot Structural Analysis

 

– inertia loads of body in straight forward movement

– inertia loads of objects in rotational movement

 

Day 2:
Non-linear Analysis

1. Non-linear analysis types avaliable in Autodesk Robot Structural Analysis

– non linear objects (traction/compression elements, cables, non linear support, non

linear releases)

– stress stiffening analysis

– 2 rd order analysis (P-Delta)

– elasto/plastic analysis

2. Solver parameters in non-linear analysis

– non-linear load case definition

– non-linear load case parameters

– global and individual non-linear load case parameters definition

– non- linear analysis parameters set suggested for different types of structure

– parameters modification in case of non converging problems

3. Non linear load cases in load combinations

– auxilary load cases

– automatic combination module ( how to use it In case of non-linear analysis)

4. Structures with traction/compression elements

– traction/compression elements definition

– problems which can occure while analysis objects with traction\ compression elements (objects intersection)

– claddings and traction/compression elements

5. Non-linear supports

– unidirectional supports

– support with friction effect

– user defined non-linear supports

6. Non-linear releases

– Non-linear releases definition

– elements local system of coordinates while non-linear releases definition

7. Cable structures

– structure definition rules

– loads definition (assembly load case)

– cable initial state definition (prestressing force or dilatation method)

– analysis parameters required for cable analysis

– cable regulation

– solving problems with non converging load cases

8. ELasto-plastic analysis

– elasto-plastic analysis parameters

– results for elasto plastic structures

9. Buckling analysis in imperfection definition procedure

10. Snap-trough stability problem with use of arc-length method