ec2

MASTER EC2 Reinforcement

EC2MASTER EC2 Reinforcement arvutab vajaliku sarruse või maksimaalse kandevõime raudbetoonist ristlõikele vastavalt Eurokoodeks 2 nõuetele ja vastavalt rahvuslikele lisadele (Inglise, Prantsuse, Poola).