Navisworks Manage

Autodesk Navisworks Manage – projekti kvaliteedijuhtimine

Navisworks ManageAutodesk Navisworks Manage on neljamõõtmeline ehitusprojekti juhtimise tarkvara, milles ühendatakse ehitise projekt selle realiseerimise aja ja ressursigraafikutega. Konfliktanalüüs ja visualiseerimine võimaldavad ennetada probleeme ehitusplatsil.

Sisaldades eneses lisaks programmide Autodesk Navisworks Review ja Autodesk Navisworks Simulate võimalustele ka võimsat kokkupõrgete analüüsimoodulit, on Navisworks Manage mõeldud just professionaalsele projekteerimise või ehitusjuhile. Töötades järjepideva, koordineeritud ja täielikku ehitusdokumentatsiooni sisaldava ehitise mudeliga moderniseerib Navisworks Manage töövoogu läbi kogu projekteeirmis või ehitusettevõtte ja teiste seotud osapooltega, vähendades nii kulutusi ja muudatuste vajadusi ning suurendades efektiivsust.

{tab=Üldist}

 

Navisworks Manage võimaldab reaalajas visualisatsioone, läbikõndi ja keeruliste 3D mudelite ning kogu neis sisalduva informatsiooni uurimist ilma, et Te vajaks selle jaoks täiendavat tarkvara või eelprogrammeeritud animatsioone.

 

Tänu tõhusale potentsiaalsete kokkupõrke kohtade tuvastamisele, ülevaatamisele ja teavitamisele 3D projekti mudelis, vähendab Navisworks Manage vigadealdist käsitsikontrolli. Navisworks Manage võimaldab kasutajatel kontrollida aja ja ruumi koordinatsiooni, parandades nii asukoha ja tööjõu planeerimist. Varajane konflikti prognoosimine ja vea tuvastamine aitavad ära hoida võimalikke kulukaid möödapanekuid ehitusplatsil. Kombineeri erinevates formaatides 3D andmeid faili suurusest sõltumatult kõikehaaravaks realistlikuks ehitise informatsiooni mudeliks,  vaatamaks ja analüüsimaks kogu digitaalset informatsiooni.

 

Autodesk Navisworks Manage – kompleksne visualiseerimistarkvara, mida kasutatakse projekti elluviimise visualiseerimiseks ehitusjuhtide poolt. Navisworks Manage kombineerib projekti kolmemõõtmelise mudeli, täpse vealeidmise analüüsi ja interferentsi haldamise dünaamilise neljadimensionaalse projekti ajakava simulatsiooniga ning fotorealistliku visualisatsiooniga.

Autodesk Navisworks Manage lisab täpse vealeidmise analüüsi ja interferentsi haldamise:

 • Dünaamilisele neljadimensionaalsele projekti planeerimise ja Autodesk® Navisworks® Simulate tarkvara fotorealistlike visualiseerimise võimalustele
 • Autodesk® Navisworks® Review tarkvara reaalaja visualiseerimise ja ühisretsenseerimise võimalustele 

{tab=Omadused}

Kokkupõrke kontrollNäe probleeme ette ja väldi neid

 • Interference Detection (detailide lubamatu kokkupuute avastamine) võimaldab kokkupõrkekohtade leidmiseks ja lahendamiseks määratletud geomeetria suhtes teostada kokkupõrke teste
 • Punkti/joone-põhine kontroll võimaldab 3D projekti kontrollida võrreldes laserskaneerimise punktipilvega.
 • SwitchBack avab aktiivse kokkupõrkekoha algupärases projekteerimise tarkvaras (ühilduv AutoCAD® 2004+ ning Microstation J ja versioon 8.)
 • Audit Trail jälgib kokkupõrkekohtade seisundit, kui nad on avastatud ja lahendatud.
 • Raportite eksportimine koos kokkupõrkekohtade testide tulemustega, sisaldades nii kommentaare kui ka ekraanipilte.
 • XML import/eksport võimaldab kokkupõrke stsenaariumite jagamist teiste Autodesk Navisworks kasutajatega.
 • Group clash annab võimaluse tegeleda mitmete kokkupõrkekohtadega kui üksiku probleemiga
 • Muuda kõik mittekokkupõrkuvad detailid läbipaistvateks, et kokkupõrkekoht mudelis lihtsamini kindlaks määrata.
 • Liikumine erinevate kokkupõrke tulemuste vahel annab tulemuseks suuna säilitamise projekti mudelis.

TimelinerAjakava neljas dimensioonis

 • 4D simulatsioon seob mudeli geomeetria aegade ja tähtaegadega ehitamise või lammutamise stseenide taasesitamiseks selleks, et kindlaks teha ehitamise või lammutamise elujõulisust.
 • Schedule Linking võimaldab aegade, tähtaegade ning teiste ülesannete andmete importimist projekti haldamise tarkvarast.
 • Installeeri planeeritud ja tegelikud ajad visualiseerimaks kõrvalekaldeid projekti graafikust.
 • Ekspordi 4D simulatsioonid eelsalvestatud .AVI animatsiooniks.
 • Kohanda ülesande värvi ja läbipaistvust, rääkimata ülekatte tekstist.
 • Import/eksport CSV tugi, et eksportida ajakava muudatusi teistes rakendustes kasutamiseks.
 • Kopeeri ja kleebi dateeringuid.
 • Lisa valik mitmetele ülesannetele.

Project treeAvalikusta kogu projekt vaatamiseks

 • Publitseeri ja salvesta terviklikud ruumilised mudelid ühes väljajagatavas .NWD mudeli failis ja ruumilises DWF™ failis.
 • Kasuta tasuta* Autodesk® Navisworks® Freedom vaatlejat avamaks mistahes ja kõiki .NWD mudeleid.
 • ActiveX kontroll pakub .NWD mudelite vaatamist internetilehekülgedelt või  Microsoft® Office dokumentides, sealhulgas PowerPoint® presentatsioonidena.
 • Võimas kokkupakkimise funktsioon vähendab faili suurust 70% või isegi rohkem võrreldes originaalfailiga.
 • Failid saab teha parooliga krüpteerituks, aeguvateks, kirjutuskaitstuks ning nad kõik sisaldavad autorsust ja kirjastamisõiguse detaile.
 • Salvesta kõik arvustused/ülevaate kommentaarid koos oma mudeliga.
 • Manusta või takista objekti teatud omadusi, kaasaarvatud DataTools kaudu loetavaid väliseid andmebaase.

 

Ülevaade Vaata üle 3D projekte faili suurusest ja formaadist hoolimata

 • Mõõtevahendid võimaldavad detailset vahemaade, pindalade, ja nurkade mõõtmist.
 • Salvesta, korralda ning jaga projekti kaamera vaateid ja ekspordi neid piltideks või ettekannetesse.
 • Kommentaarid vaatepunktidel koos täielikult leitavate märgetega, mis sisaldavad dateeritud kontrolljälge.
 • Lisa vaatepunktidele parandusi koos kaasaegse punajoonestamise vahenditega.
 • Lisa ristlõikeid ja läbilõike tasapindasid detailide lähemaks uurimiseks.
 • Jäädvusta animeeritud läbikõnde reaalaja taasesitamiseks või ekspordi neid kui eelsalvestatud .AVI failidena.

navisworks_manage_2010_04_measure_asredline_thumb_132x100Moderniseeri töövoogu

 • Toetab kõiki peamisi 3D projekteerimise ja laserskaneerimise formaate.
 • Hoovab mahukaid mudeleid ja sisu  kettalt või internetist võimaldades navigeerimist ümber projekti kui mudeli koormuste.
 • Kombineerib mudelid hoolimata faili formaadist üheks ühinenud mudeliks.
 • Toetab sujuvat, reaalaja navigeerimist koos hulgaliste tööriistadega, nagu Walk, Look Around, Zoom, Zoom Box, Pan, Orbit, Examine, Fly ja Turntable.
 • Sisaldab gravitatsiooni, kokkupõrke avastamist ja kohaldatavat kolmanada isiku avatare. Võimaldab navigeerimist läbi mudelite nende seinu läbimata.

 

{tab=Nõuded süsteemile}

 

 • Microsoft® Windows Vista® 32-bit or 64-bit (SP1), including Enterprise, Business, Ultimate, and Home Premium edition, or Microsoft® Windows® XP Home Edition, Professional Edition, or Professional x64 Edition (SP2 and SP3)
 • AMD Athlon®, 3.0 GHz or faster or Intel® Pentium® 4, 3.0 GHz or faster (recommended)
 • 512 MB RAM (2 GB or greater recommended)
 • 800 MB free disk space for installation
 • 128 MB, 1,024 x 768 VGA display with true color; 256 MB or greater, 1,280 x 1,024 monitor and 32-bit color video display adapter (true color) recommended
 • Microsoft® Internet Explorer® 6.0, SP 1 (or later)
 • Microsoft Mouse-compliant pointing device
 • DVD drive (for installation only)

{tab=Video}

Navisworks ja tee projekti kontroll

{youtube}e730YE6FLa0{/youtube}

 

Kokkupõrgete detektiiv

{youtube}ulSJrZVg4Pw{/youtube}

 

Revit ja Navisworks

{youtube}9PK9t27TL_g{/youtube}

{/tabs}