RCAD 4.0 uuendused

RCAD Raudbetoon

UUENDUSED

 1. Ülekatte jätkuvarraste defineerimine ja muutmine
 2. Tööühikute ja programmi poolt toetatud ühikute implementeerimine
 3. Uus võrktoodete esitlusviis
 4. Avade defineerimine võrkudes
 5. Uus täiendav meetod varda pikkuse ja segmendi pikkuse arvutamiseks
 6. Parendatud viis ankru pikkuse kirjeldamiseks – nii kirjeldustes kui tabelites
 7. Armatuuri ristlõike pinna kalkulaator
 8. Võimalus esitada osa armatuurist (armatuuri kirjeldamise dialoogis) valemite kaudu nagu (2×3), (2+3×4), jne.
 9. Uus armatuuri ja raketise makro – parapet
 10. Uus makro – lineaarne element
 11. Täiendav armatuur järgnevaes makrodes:
  • Ülemine armatuur taldvundamentides
  • Taldvundamendi armeerimine terasposti korral
  • Nurk 4 tüüpi (täiendav armatuur)
  • Varras tala kõrguse keskpunktis !?
  • Pinnasele toetuv tala (nagu talade puhul)
 12. Varraselemendi kirjeldus väljaspool konstruktsiooni – täiendav võimlus seadetes painutusnurkade mõõtmestamiseks
 13. Armatuuri kirjeldused – uus muutuja "%des", mis võimaldab positsioonile lisada kommentaare
 14. Armatuuri jaotise kirjeldus – võimalus osutusjooni siduda armatuuri jaotisega
 15. Joonestatud armatuuri ja defineeritud armatuuri identsuse kontroll – kirjelduse defineerimise hetkel – objektiivse info kuva
 16. Mudeli salvestamine DWG faili sisse
 17. Uued muutujad – dünaamilised muutujad armatuuri tabelite ja jooniste trükkimiseks
 18. Armatuuri kokkuvõtte tabeli paigutamine eraldi iga makro jaoks (võimalusena)
 19. Tabeli stiili valimise võimalus
 20. Võimalus tabeli lahtrite kõrguse ja laiuse täpseks määramiseks
 21. AutoCAD LT versioon kos kõigi makrodega ja täieliku makrode toega (VBA)
 22. AutoCAD 2004 (TM) ja AutoCAD 2004 LT ühilduv
 23. ROBOT -Robot Millenniumist imporditavate jooniste parendatud kvaliteet
 24. Võrkude nummerdamise (positsioneerimise ümberarvutuse) käsk
 25. Armatuuri jaotuse venitamise võimalus (pindarmatuur ja lineaarne)
 26. Armatuuri tabelite tiitlite defineerimise võimlus
 27. Rea kõrguse automaatne korrigeerimine

PARANDUSED

 1. Erineva armeerimissuunaga plaatide armatuuriristide import.
 2. Armatuuriristide import Robot Millenniumist – pikkade failinimede/kataloogiteede vea parandus
 3. Võrkude summeerimise vea parandus, kui kirjelduses on kasutatud elemendi arvu kordajat.
 4. Võrkude mahu arvutusviga, kui rohkem kui üks armatuuri kiht on defineeritud jaotises
 5. Blokeeritud lineaarselt muutuva ja lineaarse jaotise samaaegse defineerimise võimalus
 6. Armatuuri nummerdamise mehhanismi korrektuur – blokeeritud võimalus omistada sama positsioon vardale ja jaotatud armatuurile
 7. Parandatud varda defineerimist objekti valikuga – pindarmatuuri regioonile kaugeimate tugede juures!?
 8. Pindarmatuuri kopeerimine koos kirjeldusega – kirjeldust ei kopeeritud.
 9. Korrigeeritud jaotiste ja kujude kirjelduste snäppimist
 10. Ankruga varda defineerimise dialoog – korrigeeritud ülekatte pikkuse käitumist armatuuri läbimõõdu muutmisel
 11. Parandatud armatuuri kirjelduste käitumine "mirror" käsu korral
 12. Korrigeeritud armatuuri arvutust, kui kaks identset varrast omavad sama positsiooninumbrit. Vardad nummerdatakse automaatselt ümber.

PARENDUSED

 1. Varras-pindarmatuuri tuvastamine ja positsiooninumbri pakkumine
 2. Ülekatte varraste defineerimine võrkudele armatuuri andmebaasis – ülekate antakse pikkusühikutes
 3. Võimalus kasutada makrosid suvalise normi järgi
 4. Venitamise käsk (stretch) on kasutatav kõigi jaotiste jaoks

TÄHTIS INFORMATSIOON

 1. Lineaarse elemendi defineerimine
  Ühe tööühikuga defineeritud lineaarset elementi ei skaleerita korrektselt, kui ta sisestatakse projekti teise tööühikuga
 2. SETpbuf – muutuja, mis võimaldab rohkem kui 5 paberiruumi genereerimist
 3. AutoCADi süsteemi muutujad Rasterpreview ja Proxygraphics peavad omama väärtust <1>. Nendel väärtustel on oluline efekt RCAD jooniste avamisel tavalises AutoCADis
 4. Kui armatuuri varda kirjelduses on kasutatud elemendi kordajat, siis teatud juhtudel muudab see elemendi positsiooni numbrit. Teatud juht on see, kui on mitu armatuurvarrast identse positsiooninumbriga. Kui kordaja on defineeritud ühele nendest varrastest, siis positsioonid arvutatakse automaatselt ümber. See on vajalik tagamaks korrektset armatuuri kokkuvõtte tabeli arvutust.
 5. AutoCADi süsteemi muutuja measurement peab omama väärtust <1>. Kui mitte, siis mõõtühikute valik seadetes ei ole aktiivne.
  Lisaks võib vastasel korral tekkida probleeme makrode kasutamisel ja tabelite mõõdud ei pruugi olla korrektsed.
 6. Olge ettevaatlikud PURGE kasutamisega!!!
  PURGE eemaldab tekstistiilid (style1, style2, style3), mida RCAD kasutab, mõõtjoonte stiilid, joonestiilid, etc. Nende eemaldamine võib põhjustada tabelite ja tekstide ebakorrektseid mõõte, kujude kirjeldustes või armatuuri jaotiste kirjeldustes.

RCAD STEEL

UUENDUSED
Modellerimine

 1. Plaadi nurkade faasimine
 2. Profiilide kaarühendus!?
 3. Aktiivne osa-osa ühendus
 4. Plaat-tala (kandja) – post
 5. Plaat-tala – ühe segmendiga tala
 6. Uued parameetrilised konstruktsioonid – redelid, puurid, piirded
 7. Roov – sarikas ühendused
 8. Toruprofiilide ühendused – torude ankurdamine, toru-plaat, torud – T-kinnitus ühendused
 9. Tala – posti ühendused – võimalus kasutada painutatud pindvardaid
 10. Nurkühendused – võimalus kasutada painutatud lamevardaid ühendustes – võimalus ühendada osi, mis ei ole perpendikulaarsed
 11. Uus ühendus: sõrestiku sõlm – ühendusplaatidega
 12. Jagatud töö – võimalus eksportida jooniseid välistesse DWG (väiksem fail ning kaob vajadus kliendil RCAD enableri paigaldamiseks)

Jooniste osa

 1. Painutatud elementide mõõtmestamine
 2. Aretatud kõverate elementide joonised
 3. Võimalus mõõtmestada referentspunkti suhtes
 4. Parendatud poltide ja keeviste kirjelduste konfiguratsioon

PARENDUSED

Modelleerimine

 1. Osa-osa ühenduste parameetrite modifitseerimine
 2. Parameetrilised konstruktsioonid – trepid – võimalus defineerida trepi osi kandilistest toruprofiilidest, nurkprofiilidest ja lamedatest varrastest (lehtprofiilist)
 3. Parameetrilised konstruktsioonid – jäikussidemed – uued võimalused konstruktsiooni jäigastamiseks
 4. Kiirendatud suurte konstruktsioonide import Robot Millennium programmist
 5. Võimalus kopeerida konstruktsiooni osi ühest projektist teise Windows lõikelaua kaudu (Copy-Paste)
 6. Võimalus kasutada projektis muid materjale kui terast!
 7. Kõverate elementide ekraanikuva täpsuse seadmise võimalus
 8. Raami põlve sõlm – võimalus defineerida tala ja posti ühendust poltidega, defineerida plaatmütsi postile (lisaribi)

Joonestamine

 1. Parendatud mõõtmestamise algoritmid
 2. Võrkude joonestamine – valik ei ole nõutav grupi defineerimisel
 3. Lisa punkt kõrgusmärkide sisestamisel

Kokkuvõtte tabelid

 1. Võimalus lisada tühje ridu ja verge
 2. Lahtri täpse mõõdu defineerimise võimalus

PARANDUSED

 1. Poltühenduste vaikimise väärtused on korrigeeritud
 2. Korrigeeritud poltide kopeerimisega seotud probleemid
 3. Profiilide pikiservadele on lisatud sidepunktid
 4. Plaatide defineerimine polüjoonte abil onkorrigeeritud (kui polüjoon on WCS suhtes kaldu)
 5. Parandatud vead ühenduste kopeerimisel
 6. Filter käsu ebastabiilsus korrigeeritud
 7. Lisatud täiendavad võimalused koordinaatsüsteemide defineerimiseks
 8. Armatuurivõrkude joonestamine – eemaldatud mitmeid ebamugavusi. Võrkude joonestamine sõltub nüüdsest ainult parameetrilistest seadetest.
 9. Keevisjoonte kuva on korrigeeritud
 10. Korrigeeritud detailjooniste kadumine peale dokumendi uuendamist trükkimiseks

TÄHTIS INFORMATSIOON

Blanketid (Templates) – kõiki projekte RCAD programmis tuleb alustada blanketist – file, mille nimi on RBCS-(riigi kood).dwt terase jaoks ja RBCR-(riigi kood).dwt raudbetooni jaoks. Programmi paigaldamisel kopeeritakse need failid "template" kataloogi aktiivse AutoCAD versioon kataloogis. Need blank-failid sisaldavad informatsiooni kihtide, värvide, objektiperekondade, projekti omaduste, samuti jooniste, kirjelduste ja tabelite blankettide kohta. Kui kasutada tühja faili või mõnd teist blanketti, siis peab kasutaja kõik ise seadistama. RCAD blanketti võib kasutaja muuta ja parendada, et seaded sobitada oma büroo standarditega.

Trükkimise blanketid – RCAD trükised (printout layouts) võib kasutaja ise endale kujundada, määrates tüüpformaadid koos raamjoontega ning kirjanurkadega vastavalt oma vajadustele. Kirjanurgas saab kasutada muutujaid, mis määrtakse RCAD projecti omaduste dialoogis (project preferences). Selleks tuleb kasutada järgnevaid text-muutujaid kirjanurga vastavates kohtades:

var_office – "office" väli
var_investor – "investor" väli
var_proj_name – "project name" väli
var_address – "address" väli
var_designer – "designed" väli
var_verif – "verified" väli
var_date – "date" väli
var_rev – "revision" väli
var_note – "note" väli

Lisaks, kui kasutada "automatic printouts" moodi, võib kasutada järgnevaid muutujaid:

var_pos – position name
var_scale – drawing scale
var_part – part name
var_material – material of a part
var_length – part length
var_weight – part weight
var_paintarea – painting area
var_quantity – number of items belonging to a given position in a project