Revit Structure algkursus

Revit Structure kahepäevane algkursus on mõeldud inseneridele, kel puudub ehitiste modelleerimise kogemus ning soovitakse sellega algust teha.

Koolitaja on ehitusinsener ja TTÜ õppejõud Priit Luhakooder. Reviti Structure kasutaja ja koolitaja aastast 2007.

 

{tab=Sihtrühm}

Kursus on mõeldud inimestele, kes soovivad hakata tööle ehitusinseneridele mõeldud töövahendiga Revit Structure. Osalemise eeltingimuseks on Windows-keskkonna ja sellel töötavate tavatarkvarade kasutamisoskus ja kogemus. CAD tarkvarade kasutamise kogemus ei ole nõutav. Grupi suurus on optimaalne, et tagada individuaalne töö iga osavõtjaga. Abiks on inglise keele tundmine keskmisel tasemel, kuna tarkvara on inglise keelne.
Kursus toimub eesti keeles. Kaasa eestikeelne abimaterjal.

{tab=Eesmärk}

Tutvustada Revit Structure uuele kasutajale tarkvara baasteadmisi, töövõtteid ja võimalusi. Peale seda kursust on kasutaja võimeline:

  • kasutama ehitusinformatsiooni mudelit;
  • aru saama tarkvara kasutajaliidesest, parameetriliste objektide mõistest;
  • seadistama ja alustama projekte;
  • töötama ehituskomponentidega ja nende perekondadega;
  • looma ja haldama vaateid ning vaadete seadistusi ehitusprojektis;
  • kontrollima mudeli objektide paigutust mõõtmete ja piirangutega (constraints);
  • asetama mudelisse poste, seinu, talastikke, vahelagesid jm;
  • looma ehitusprojektiks vajalikke tüüpsõlmede jooniseid;
  • näitama ehitusmudeli kohta käivat infot eksplikatsiooni jm. tabelite näol;
  • töötama väljatrüki lehtedega

{tab=Kava}

Kursus toimub eesti keeles Autodeski ametliku koolitusmaterjali (AOTC, inglise keeles) põhjal.
Kursuse jooksul omandatakse esialgsed töövõtted Revit Structure kasutamiseks ehituskonstruktsioonide projekteerimisel. Sealhulgas:

1. Sissejuhatus ehitiste informatsiooni modelleerimisse.
2. Revit Structure põhimõisted
2.1. Kasutajaliides
2.2. Ehituskomponentide perekonnad

3. Mudeli vaatamine
3.1. Vaated
3.2. Objektide nähtavus
3.3. Lõiked
3.4. 3D vaated

4. Uus projekt
4.1. Seaded
4.2. (Kontroll-) tasapinnad
4.3. Teljed

5. Sissejuhatus modelleerimisse
5.1. Postid
5.2. Seinad
5.3. Vundamendid
5.4. Talastikud
5.5. Plaadid ja katused
5.6. Trepid
5.7. Kaldteed
5.8. Šahtid

6. Viited ja kokkuvõtted
6.1. Mõõdud
6.2. Viited
6.3. Märkused
6.4. Materjalide kokkuvõtted

7. Lõiked ja sõlmed
7.1. Seina lõiked ja armatuur
7.2. Tüüpilised sõlmed

8. Projekti dokumentatsioon
8.1. Joonised ja kirjanurgad

9. Ülevaade koostööst Robot Structural Analysis tarkvaraga
9.1. Tasuta abivahendid Autodeskilt “Extensions4revit”
9.2. Suhtlemine analüüsi- ja dimensioneerimistarkvaraga Autodesk Robot Structural Analysis

{/tabs}