Robot Millennium 16.0!

Uuendused Robot Millennium versioonis 16.0 Üldised
1. Võimalus Ristlõike dialoogis defineerida liitristlõikeid. 2. Võimalus välja lülitada koormuste ja reaktsioonide automaatseid skaalasid 3. Programmi on kohendatud mehhanikainseneride tarvis (Robot Millennium Mechanics) 4. Integratsioon – teras ja terasbetoonkonstruktsioonid – õnnestunud ühendus ESOP süsteemi töölehtedega tehnoloogiliste probleemide analüüsiks, seotud konstruktsioonielementidega Robot MIllenniumi konstruktsioonimudeliga 5. Võimalus importida ja salvestada konstruktsiooni CIS/2 formaadis 6. Auto-save süsteem Varraskonstruktsioonid 1. Liitristlõikega teraspostide defineerimine ja staatiline analüüs. 2. Pingbetoontalades pingevarrastest tulenevate ekvivalentjõudude genereerimine 3. Kohaliku koordinaatsüsteemi muutmise võimalus vardas (x telje suuna muutmine) 4. Lume/tuule koormuskombinatsioonide genereerimine EuroCode 1 põhjal (Prantsuse, Briti ja Poole rahvuslike nõuetega) 5. Kriteeriumipõhine analüüs:  konstruktsiooni kokkuvarisemine  saabuva jõu faktor  plastusseisund  plastsusseisundi saavutamine  maksimum siirde ületamine Teras ja puitvarraste projekteerimine 7. Teraskonstruktsioonide projekteerimine ja optimiseerimine normi SNIP II-23-81 põhjal 8. Sama normi LRFD (2000) põhjal (USA) 9. Sama normi CSA 16.1 2001 põhjal (Kanada) 10. Sama normi EC3 Soome rahvuslike nõuete (NAD) põhjal .. jne.. Terasbetoonkonstruktsioonid A. Nõutav (teoreetiline) varda armeerimine * armeerimine normi SNIP 2.03.02-84 järgi * armeerimine normi EC2 Soome rahvuslike nõuete järgi B. Nõutav (teoreetiline) plaadi armeerimine * SNIP 2.03.02-84 * EC2 Soome nõuded ja palju teisi uuendusi!