Synchro kursus

Synchro kursus on kahepäevane. Juhendaja on Oliver Raik.

 

{tab=Sihtrühm}

Synchro algkursus on mõeldud ehituse projektijuhtidele ja projekteerijatele, kes soovivad lisaväärtusena koostada ehituskorralduse projekti.

{tab=Kursuse kava}

1.Sissejuhatus ehitusjuhtimisse

2.Synchro üldine seadistamine

3.Graafiku ja mudeli importimine

3.1.Tööde graafikud
3.2.3D mudelid

4.Tööpõhimõtted ja navigeeerimine

5.Elementide profiilid

6.3D mudeli ja ajagraafiku sidumine

6.1.Kaevamised

6.2.Infrastruktuur

6.3.Vundament

6.4.Kandesõrestik

6.5.Ümbritsevad osad

6.6.Toru tööd

6.7.Lõigete tegemine

7.3D muudatuste tegemine

8.Võrdluste vaatlemine

8.1.Alternatiivse ajagraafiku võrdlemine olemasolevaga

9.Alltöövõtja haldamine

9.1.Uue alltöövõtja loomine

9.2.Tarneahela oleku määramine

9.3.Uue kasutaja ja rolli määramine

9.4.Projekti plaani haldamine ehitajana

9.5.Ressursid

10.Filtrite loomine

10.1.Ganti graafiku filtrid

10.2.3D filtrid

10.3.Nädala tööde planeerimine

11.Tulemuste printimine

12.Tööde maksumused

12.1.Töö maksumuse määramine

12.2.Otsese ja üldise maksumuse vaatamine

13.Töötajate lisamine ning graafikute vaatamine

14.Teostatud tööde jälgimine graafikus

14.1.Töö oleku muutmine

14.2.Teenitud raha graafik

14.3.Töö protsessi jälgimine

15.Konfliktanalüüs

15.1.Uue analüüsi loomine ja parameetrite määramine

15.2.Tulemuste vaatamine

{/tabs}