Tehvandi K-90 hüppemägi

K90 hüppemägi on Otepääl, Tehvandil, projekteeritud Resand AS ja Kaguehitus OÜ poolt analüüsitarkvara Robot Millennium ja Robot Experdi abil.

Projekteerimiseks kasutati tarkvara versiooni 19.0. Skeem viidi Roboti keskkonda AutoCAD’ist ruumilisel kujul, et arvestada kõiki võimalike koormusolukordi. Kontrolliti ka erinevaid ehitusstaadiumeid kui rajatud on ainult betoontorn ja ehituse montaaziolukordi. Hüppemäe konstruktsioonid on valdavalt terasest ja raudbetoonist. Raudbetoonist projekteeriti hoovõtu esi- ja tagatorn, samuti on betoonist maandumisala toed (raudbetoonist raamid). Hoovõtu, maandumisosa ja hoovõtu vahetoe kandjad on valdavalt terasest kanttorudest ruumilised elemendid. Ruumilised teraskandjad monteeriti kokku ehitusplatsil ja tõsteti peale seda raudbetoonist konstruktsioonidele (tornidele ja vahetugedele). Tõstmine modelleeriti samuti Robot Millenniumi abil. Koormuste arvutus toimus vastavalt Eesti projekteerimisnormide EPN-ENV 1.-le. Teras- ja raudbetoonkonstruktsioonid arvutatid vastavalt Eurokoodeks 3’le ja Eurokoodeks 2’le. Robot Millennium oli vajalik konstruktsiooni kui terviku arvutamiseks, et tagada tugevust ja stabiilsust. Mugav oli vaadelda ja leida kõige ohtlikum koormusolukord erinevate elementide arvutamiseks, samuti ka teraselementide dimensioneerimine ja monoliitse raudbetooni sarruse arvutus vastavaid Roboti mooduleid kasutades.


Tehvandi hüppemäe hoovõtu terassõrestiku mudel Robot MIllenniumis


Maandumisraja pikima silde terassõrestiku mudel Robot MIllenniumis

Hüppemäe tüüp: K90
Kõrgeim punkt: merepinnast 239,2 m, tagatorni nullist 54,7m.
Kõrguste vahe kõrgeima ja madalama punkti vahel: 111,5 m
Suurim sille hoovõtul: 36,6 m
Suurim sille maandumisel: 29 m
Betoontorni kõrgus: 42,4 m
Ehitustööde peatöövõtja: Skanska EMV
Konstruktsioonide projekteerijad: Alar Just (peakonstruktor)
Ragnar Pabort (teras ja betoon)
Oliver Orrin (betoon)
Resand AS