2015-8-10 urbano 90 released

Urbano 9 – tootlikkus ja efektiivsus

StudioARS teatas pooleteiseaastase arendustöö tulemusena valminud vee- ja kanalisatsioonivõrkude projekteerimistarkvara Urbano 9 väljastamisest. Seekord fokusseeriti kasutaja tootlikkuse suurendamisele. Urbano 9 on ainulaadne segu projekteerimise, arvutamise ja analüüsi töövahenditest, mis tugedavad BIM töövoogu, vähendavad projekteerimisele kuluvat aega ning avavad uusi perspektiive ja lahendusi.

TLD Canalis 3D

Lühidalt sisaldab Urbano 9 uusi võimalusi:
– automaatset toru läbimõõdu optimiseerimist
– automaatset toru põhja kõrguse arvutust
– raudbetoonist elementkaevude projekteerimist
– uued töövahendid stiilidele
– kasutaja kogemuse parendused

Automaatne toru läbimõõdu optimeerimine veevarustusvõrkudele

Veevarustusvõrkude arvutus ja optimaalsete toru läbimõõtude leidmine on keerukas ülesanne. Sõltuvalt võrgustiku suurusest võib arvutus olla äärmuslikult keruline ja aeganõudev. Automaatne optimiseerimisprotseduur leiab torude läbimõõdud geneetilise algoritmi abil. See on äärmiselt efektiivne suurte võrkude jaoks, nii harude, kui ringsüsteemide korral. Kõik sisendväärtused, arvutuste sätted ja sihttulemused on kontrollitavad, võimaldades erinevaid optimiseerimise stsenaariumeid. Torude läbimõõte võib vajadusel korrigeerida manuaalselt.

Automaatne põhja kõrguse arvutus veevarustusvõrkudele

Tavapäraselt on vaikimisi lahendus veevarustusvõrkude puhul fikseeritud sügavuse kasutamine paralleelselt maapinnaga. Kuigi see on lihtne ja kiire meetod, võib see kaasa tuua suure hulga õhu ja muda ärastusklappe, mis lisavad nii investeeringu kui halduskulu.

Ka eelmised Urbano versioonid sisaldasid mitmeid töövahendeid torude põhjakõrguste määramiseks, kui uues versioonis on tegemist täiesti uue algoritmiga arvestades erinevaid ääretingimusi nagu miinimum ja maksimum sügavus ning miinimum kalle. Algoritm sirgestab torustike profiile ning minimeerib õhu- ja mudaärastusklappide vajaduse. Manuaalne toimetamine on samuti võimalik.

TLD Hydra

Raudbetoonist elementkaevud

Uue võimalusena saab Urbanos projekteerida kanalisatsioonivõrke kasutades nelinurkseid või ümmargusi raudbetoonelementidest kaeve. Baaselemendid sisaldavad 10 elemenditüüpi vastavuses EN 1917-2005 ja DIN V 4034-1 standarditega. Elementide valikut saab täiendada erinevate tootjate või kasutaja poolt defineeritud elementidega.
Kaevu konfigureerimiseks on vajalik toru põhja kõrgus, kaevu sõgavus ja maapinna kõrgus.
Elemente saab lisada visuaalselt või parameetriliselt. Igat koostatud kaevu saab edaspidiselt kasutada templiidina. Kaevud kuvatakse terviklikun plaanidel, profiilidel ja 3D vaadetes, samuti skeemidel. Spetsiaalsed aruanded kuvavad kaevude omadusi ning kasutatud elemente.

Uued dokumenteerimise stiilid (layout styles)

Lisandunud on mitmed uued võimalused torustike ja kaevude kuvamiseks plaanidel: sümboolne, 2D ja 3D.
2D puhul saab sättida kaevu välisserva kuva kas plokina, geomeetriliste kujunditena või tegelike mõõtmetega. 3D stiil loob 3D kehad (solid) tegelikes mõõtudes, mis on kasulik konfliktanalüüside tegemisel.
Erinevatele võrkudele võib omistada erinevaid stiile ning stiile saab kopeerida lihtsalt ühest mudelist teise.

Kasutajakogemuse parendused

Urbano 9.0 sisaldab palju uuendusi kasutajaliideses ning töövoos. Suurim uuendus on ribamenüü (ribbon), mis kiirendavad töötamist Urbano käskudega. Lisandunud on ka AutoCADi käsurea (command line) tugi. Undo käsku on ka parandatud võimaldades kasutajal minna ajas tagasi.

Kui teil on küsimusi , siis võtke lahkesti ühendust!