Uus Robot Office ilmunud – Robot Millennium 17.5 uuendused

Ilmunud on Robot Office uus versioon. Uuendustest meie jaoks olulisim on kindlasti eestikeelsete aruannete ilmumine.

Järgnevalt ülevaade olulisimatest uuendustest Robot Millennium programmis.

Üldised uuendused

 1. Koormuste genereerimine:
  • Varrastele mõjuvate pindkoormuste trapets ja kolmnurkjaotus – uus algoritm pindkoormuste jaotamiseks varrastele trapetskoormustena,
  • Kõigist komponeeritud olukordadest komponentolukordade tekitamine – lisavõimalus, võimaldab lihtolukordade tekitamist kõigist komponeeritud olukordadest nagu normkombinatsioonid, liikuvate koormuste analüüs ja aeganalüüs,
  • Normkombinatsioonidest lihtkombinatsioonide genereerimine koos nimetustega, mis koosnevad komponentidest ja faktoritest,
  • Lume ja tuule koormuste genereerimine Rumeenia normide järgi

 2. Tabel: Objektide grupp (Group of Objects) – uus tabel objektigruppide moodustamiseks (sõlmed, objektid, koormused).
 3. Gruppide automaatne laiendamine objektide kopeerimisel.
 4. Koormuste tabel (Table of Loads) – uus leht koormusolukordade parameetrite toimetamiseks.
 5. Ekraaniomadused tulemuste analüüsimisel:
  • Vaate legendis kuvatakse täiendavaid andmeid väljatrüki optimeerimiseks: olukordade nimetused epüüridele ja kaartidele, min./maks. väärtused, sageduse väärtus modaalanalüüsi korral,
  • Uus meetod tulemuste kuvamiseks varrastel – tekstina vardal,
  • Tulemuste diagrammil kuvamise ulatuse valik.
  • Plaadi armatuuri kuvamine on kiirem.
 6. Aruannete komponeerimine
  • Komponeeritud aruande salvestamine otse MS Word® toimetajasse; see toimub VBA macro kaudu MS Word® programmis
  • Ekraanipilte saab salvestada staatilistena JPG formaadis.
  • Lehekülje formaadi omistamine igale aruande komponendile.
 7. Uued rahvuslikud standardid:
  • Canada – Prantsuse keel
  • Canada – Inglise keel
  • Taimaa
 8. Uued keeleversioonid:
  • Hiina keel töökeelena,
  • Araabia keelsed väljundid,
  • Eestikeelsed väljundid,
  • Taikeelsed väljundid,

Robot Open Standard

 1. Toetus kõigile väljundite (aruannete) parameetritele.
 2. Toetus aja-ajaloo analüüsi (time history analysis) parameetritele.

Varraskonstruktsioonid

DEFINEERIMINE

 • Kõrvaleaste (offset) parameetrite valik otse varda defineerimise dialoogis.
 • Kombineeritud ristlõigete defineerimisel määratakse automaatselt profiilide vahekaugus..
 • Terasprofiilide andmebaasid:
  • Andmebaasidesse lisatud plastilised ristlõike moodulid MPy, MPz,
  • Briti ristlõigete andmebaasi UKST lisatud C-profiilid paraleelsete flantsidega
  • JAPAN – Jaapani andmebaas JIS,
  • TSNL – Hollandi andmbaas vastavalt firma Technosoft andmetele,
  • RARB – tootja Arbed informatsiooni põhjal uuendatud andmebaasi,
  • RPLN – Poola andmebaas,
  • ROMAN – Rumeenia profiilid vastavalt firma AltisCAD andmetele,
  • THAI – Tai profiilid

ARVUTUSED

 • Analüüsi tüübi ja parameetrite muutmine olukordade loetelus.
 • Esimese olukorra defineerimine mitte-lineaarse analüüsi jaoks, arvestades esialgset pingeseisundit esimesest olukorrast teiste olukordade mitte-lineaarsel analüüsil.
 • Sumbuvusteguri arvutus aja ajaloo analüüsil (time history analysis) Newmarki meetodil,
 • Täiendav seletus konstruktsiooni inertsimomendi kohta ümber tsentroidi.
 • Kiirendatud kvadraalsete kombinatsioonide tulemuste arvutramine erinevatel mooodidel seismiliste arvutuste jaoks.
 • Kiirendatud tulemuste kopeerimine arvutuste taasalustamisel teatud juhtudel.
 • Seismiline analüüs PS92 (Prantsuse) normi järgi spektraalümbriku jaoks.
 • Seismiline analüüs Itaalia normi Ordinanza 3274 järgi.

TERASELEMENTIDE PROJEKTEERIMINE

 • Vahetatud ‘Groups’ ja ‘Members’ väljade asukohta liikmete ja gruppide defineerimise dialoogis.
 • ‘Materials’ välja sorteerimine.
 • Grupi defineerimine graafilise valiku kaudu.
 • Sisejõudude arvestamata jätmine pingete piirväärtuste defineerimisega.
 • Informatsioon arvestamata jäetud sisejõudude kohta.
 • Võimalus kustutada ristlõikeid ‘Sections Selection’ dialoogis.
 • C-profiilide külgnõtke kontroll Eurokoodeks 3 järgi.
 • Teraselementide projekteerimine ja kontroll Rumeenia standardi STAS 101108/0-78 järgi.
 • Kompleks elementide projekteerimine j akontroll vastavalt CM66 (Prantsuse).
 • Plaattalade detailne analüüs PN PN-90/B-03200 järgi (Poola)
  • Seina stabiilsus complekspinge korral,
  • Seina stabiilsus kontsentreeritud jõu korral,
  • Jäigastusribide stabiilsus ja geomeetria.

TERASÜHENDUSTE PROJEKTEERIMINE

 1. Tala-tala ühenduse arvutamine PN-90/B-03200 järgi (Poola):

Raudbetoonkonstruktsioonid

 1. NÕUTAV PLAATIDE JA KOORIKUTE ARMATUUR, RAUDBETOON TALAD JA POSTID
  1. Kanada normid CSA A23.3-94
  2. Ameerika Betooni Instituudi normid ACI 318-2002 (www.aci-int.org)
 2. VUNDAMENDID
  1. Geotehniline ja raudbetooni projekteerimine Kanada normide järgi (CSA)
  2. Vundamendi raudbetoonosa projekteerimine EC2 Belgia RL järgi (NBN B 15-002).
  3. Kombinatsioonitegurid omakaalule ja tagasitäitele.
  4. Geotehniliste ja raudbetooni normide eristamine (on võimalik arvutada geotehnilist osa ja betooni osa erinevate normide põhjal).
  5. Geotehniline projekteerimine Eurokoodeks 7 järgi.
  6. Taldvundamendi aluste pingete kuvamine suunas "sügaval all pinnases" (oluline vajumiste ja kihiliste pinnaste korral)
  7. Täiendatud aruanded geotehnilise projekteerimise osas.
  8. Korrektne pingete kuva taldvundamendi all koos kombinatsiooniteguritega.
  9. Dialoogide reorganiseerimine ergonoomilisest aspektist.