Kokkupõrke detektiiv Navisworks Manage tarkvaras

AUGIWorld: Navisworks ühendab BIM maailma

AUGIWorld on ajakiri, mida annab välja Autodeski tarkvara kasutajate grupp. Selle ajakirja viimases numbris ehk 06/2009 kirjutab Judah Jackson Navisworksist ja BIM maailmast. Jutus Navisworksist on tegelikult ka mitmeid huvitavaid mõtteavaldusi, millega järele mõeldes tuleb nõustuda.

Sissejuhatuses leiab Judah, et kuigi ehitiste informatsiooni modelleerimine eksisteeris ka enne Revitit, on reaalsus see, et hea idee kehv teostus ei lubanud ehitusinfo modelleerimise tehnoloogia võidukäiku – tõelist innovatsiooni. Alles Reviti tulek põhjustas paradigmade muutuse ja teised hakkasid järele hüüdma “mina ka!”.

Selge on see, et ehitisi modelleeritakse täna erinevate tarkvaradega ja nii ka tulevikus. Suur küsimus on, kuidas tagada erinevate tarkvarade ühilduvus, BIM töövoo katkematus ja informatsiooni koherentsus?

Ka meil on mõned konsultandid hakanud väga jõuliselt reklaamima IFC failiformaati, mida kasutada mudelite edasiandmiseks teistele osapooltele. IFC standard on väga tore asi, kuid siiski puudustega ja jääbki olema puudustega. Asi on selles, et universaalse IFC standardi arendamine on aeganõudev ja eeldab paljude osapoolte kokkuleppeid. Samal ajal toimub tehnoloogia tohutult kiire areng ja standard ei suuda sammu pidada tarkvara võimalustega. See on ka põhjuseks, miks kogu informatsioon, mida erinevates tarkvarades luuakse, ei jõua teistesse tarkvaradesse läbi IFC formaadi. Seda ei saa pidada erinevate tarkvarade probleemiks.

Kui ühes ettevõttes on võimalik projekteerimisprotsessis rakendada tarkvarasid, mis on enam-vähem ühilduvad, siis erinevate büroode koostöötamisel on see sageli välistatud. Nii või teisiti on vajalik lahendus kõigi projekti osade omavaheliseks sidumiseks ja kontrolliks. See lahendus on täna olemas.

Autodesk Navisworks võimaldab esitada väga paljusid, tegelikult kõiki praktikas enimkasutatavaid mudelformaate ilma kadudeta ning siduda neid omavahel üheks tervikuks. Navisworks ei ole projekteerimistarkvara selles mõttes, et temaga luua projekti. Navisworks on projekti kontrollimise ja analüüsimise tarkvara. Kui näiteks Revit MEP suudab suurepäraselt analüüsida torustikke konflikte teiste objektidega, siis sellega see omadus Revitis ka piirdub. Navisworksi jaoks ei ole vahet, mis objektidega on tegemist, ta suudab võrrelda kõigi objektide paigutust aegruumis, kiiresti ja efektiivselt.

Kokkupõrke detektiiv Navisworks Manage tarkvaras

Navisworks on saadaval nelja erineva versioonina: Freedom, Simulate, Review ja Manage. Tegelikult on nii, et kui keegi räägib Navisworksi vajadusest, siis mõtleb ta Manage versiooni, sest ainult Manage sisaldab konfliktianalüüsijat. Freedom on Navisworksi failide tasuta vaataja, millega ei saa teostada analüüse.

Navisworksi võlu seisneb selles, et ta seob erinevad failid üheks tervikuks muutmata kujul, ehk puudub vajadus faile konverteerida. Samas on turvalisuse kaalutlustel võimalik mudel salvestada ka ühte Navisworks faili, et kolmandad osapooled ei saaks algsele projekti materjalile ligi.

 

{youtube}W0kw4obw2wc{/youtube}

Kui soovite Navisworksi esitlust, siis võtke meiega ühendust!