synchro_prof

Ka asukoht on ressurss!

synchro_profTavapäraselt piirdutakse ehitusjuhtimises kahemõõtmeliste joongraafikutega, milles heal juhul omistatakse töödele tööjõu ning mehhanismide ressursid. Kriitilise tee meetodil tasandatakse ressursside kasutust ning näiliselt optimeeritakse ehitusprotsess. Ehitusplatsile minnes selgub, et hoolimata heast planeerimisest läheb ikka nii, nagu tavaliselt. Miks?

Väga harva on objektil piiramatult ruumi, et paigutada seadmeid, materjale ning lõpuks teha ka erinevaid töid samal pinnal paralleelselt. Ruum või asukoht on ehitusobjektil oluline ressurss, millele konkureerivad erinevad töömehed, seadmed, alltöövõtjad. Järelikult tuleb selle ressursiga tööde planeerimisel arvestada?

Enamlevinud ja üldkasutatavad projektijuhtimise tarkvarades ei ole mõeldud asukoha ressursile. Synchro on siinkohal selgelt eristuv.

movement-pathSynchros on võimalik mudeli kõrvale sisse importida seadmeid tööde teostamiseks. Masinad ja seadmeid saab panna liikuma töö teostamise ajaks. Läbi selle on võimalik vaadelda platsi koormatust seadmete poolt või kas või seda, kas ruumilisel liikumisel võib tekkida probleeme? Ja muidugi on võimalik töödele omistada asukohta, kui ressurssi ning teostada konfliktanalüüsi. Selleks, aga et teada saada kuidas see käib, tulge Synchro koolitusele.

Alles hiljuti välja lastud Synchro 4.1.1-s on võimalik panna seadmeid reaalajas töö kestvusega võrdväärselt ajas liikuma. Selle läbi võib vaadelda veelgi täpsemalt seadmete liikumist ning organiseerida ehitusplatsi kasutamist.

Uuest Synchrost ja selle täiendustest juba järgmisel korral.