Timmitud ehitamisest ehk Projektijuhtimise päeva järelkaja

Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimus Eesti Timmitud Ehituse Tugirühma vedamisel 05.11.2009 esimene Projektijuhtimise päev, mille kandvaks teemaks oli Timmitud Ehitamine (Lean Construction) ning peaesinejaks selle teema vaimne isa Lauri Koskela.

Lõpuks sai siis müstilisuse loor eemaldatud sellelt teemalt ja saalitäis erialaspetsialiste sai teada, et timmitud ehitamine on justkui uus vana. Nagu Lauri ütles, ei ole võimalik ühe loenguga anda tervikpilti teemal, milleks ülikoolis kulutatakse terve semester. Tõenäoliselt on see nii, kuid siiski ei jäänud mulle muljet, et tegemist oleks raketiteadusega. Kuna Lauri ettekanne oli pikk ja lohisev, kordame siin üle timmitud ehituse 7 (seitse) printiipi.

  1. Elimineeri raiskamine
  2. Sõnasta täpselt väärtus lõpptarbija perspektiivist lähtuvalt
  3. Identifitseeri need protsessid, mis loovad lõpptarbijale väärtust ja elimineeri väärtust mitte loovad protsessid
  4. Planeeri väärtust loovad protsessid ühe pideva voona
  5. Lase kliendil vedada, ära tee ühtegi tegevust enne, kui selleks on vajadus ja olemas kogu informatsioon, siis tee see ruttu
  6. Arenda perfektsust läbi pideva õppe ning arenduse

 

Kuues printsiip on ühtlasi ka projektijuhtimise meetod ehk Last Planner meetod. See erineb kriitilise tee meetodist (finish-start) selle poolest, et lisaks tööde omavahelistele seostele lisatakse seosed muu informatsiooniga, mis on töö alustamise eelduseks. Ühtegi tööd ei alustata enne, kui on olemas kogu vajalik informatsioon. See on koht, kus ilmselt nii mõnigi saalis viibinu mõtles.. hmm, aga me ju nii teemegi. Võib-olla, aga mitte alati ja mitte süstemaatiliselt. See on siiski üsna tavapärane, et vastvalminud seina lõigatakse avausi ja vastvalminud teekate freesitakse torude paigaldamiseks läbi.

Lauri Koskela jõudis põgusalt rääkida ka timmitud ehitamise rakendamisest. Kuidas seda teha, mida selleks vaja on? Esmalt on oluline organisatsiooni protsesside korraldamine timmitud ehituse printsiipidest lähtuvalt. Kas aga sellest piisab? See jäigi mõnevõrra ebaselgeks, et kuidas ikkagi Last Planner meetodit rakendada ja siis kõike seda informatsiooni hallata, mis erinevate tööde sisendiks vajalik on? Lauri tõi välja kaks koolkondlikku arvamust. Ühed arvavad, et BIM rakendamine tuleb timmitud ehitamisele kasuks, teised arvavad, et BIM rakendamine on timmitud ehituse eeldus. Mina arvan, et BIM ongi suuresti timmitud ehitamine. Igal juhul leidis kinnitust tõsiasi, et Informatsioon on tähtsaim ehitusmaterjalTM.

Tänapäeval ei tehta ehituses midagi ilma arvutite abita. Infosüsteemid on arvutitel baseeruvad koosnedes riist- ja tarkvarast ning neid mõistvatest inimestest. Selleks, et hakata timmitult ehitama, tuleb ka oma infosüsteem vastavalt seadistada. Kui tahate kriitilisel teel baseeruvat projektijuhtimise tarkvara asendada Last Planner meetodiga, siis tuleb kasutusele võtta 4D/5D ehitusjuhtimise tarkvara. Meil on teile lahendus olemas.