synchro_prof

Synchro ja infomudelite failiformaadid

synchro_profProjekteerija loodud ehitusinfomudeli kasutamine ehitise elutsükli järgnevates etappides suurendab mudeli väärtust. Kuidas aga minimeerida informatsiooni kadu, kasutades erinevaid failiformaate?

4D ehitusjuhtimise tarkvara Synchro võimaldab importida ligikaudu 30 erinevat 3D failiformaati. Kõik failiformaadid ei ole infomudelite formaadid, sest sisaldavad pelgalt geomeetrilist informatsiooni. Kuid ka need failiformaadid, mis võiksid sisaldada informatsiooni ehitise muude parameetrite kohta, ei pruugi seda informatsiooni alati sisaldada. IFC formaat, mis on ainus ehitusinfomudeli failiformaadi standard, ei pruugi kogu infot sisaldada standardi enda puuduste tõttu. Teised formaadid, näiteks dwg või dwf, ei pruugi infot sisaldada, sest mudeli eksportimisel nendesse formaatidesse ei ole infot nö kaasa pandud.

Synchros on ehitusinfomudelite importimine IFC formaadist erinev kõigi teiste formaatide importimisest.

Suurim erinevus 3D ning IFC vahel Synchros on see, et IFC formaadist on võimalik mudeli elementide nimistu järgi luua automaatselt ehitustööde graafiku põhi. Fakt on aga see, et vähegi mahukama mudeli korral on tulemuseks lõputu nimekiri igast mudeli osast. Üldiselt võimaldab IFC formaat importida nii mudelit kui ehitustöödegraafikut, samuti ka kõiki graafiku parameetreid.

3D pakub omaltpoolt eelisena grupeerida mudeliosa sarnaseid elemente. Hiljem on võimalik sellise grupeerimise abil lihtsalt ehitustöödegraafikut koostada. Lisaks pakub 3D import erinevaid mudeliga seotud võimalusi.

Kuna enamustest BIM projekteerimistarkvarades on võimalik salvestada nii IFC kui ka teisi failiformaate, tuleb esiteks jälgida seda, mida soovitakse selle mudeliga edasi teha. Revitist infomudeli eksportimisel on soovitav kasutada dwf formaati, kaasates mudelisse ka kogu informatsiooni. Synchro oskab dwf formaadist lugeda kogu info ning midagi ei lähe kaduma.

 

Allpool on näidatud 3D ning IFC parameetrid, mida importimisel sätestada seab.

 

dwf ifc