2weekslookahead

Tööde filtreerimine Synchros

Eksimine on inimlik, aga ehituseplatsil võib see kaasa tuua olulisi lisakulutusi ja raiskamist? Seetõttu tuleks töid planeerides vigu vältida, kuid neid juhtub ikkagi. Miks? Põhjuseid on erinevaid, kuid üks on kindlasti informatsiooni paljusus ja meie võime eraldada hetkel olulist ebaolulisest. Seetõttu soovitatakse raamatus One-page Project Manager projektijuhtidel koondada kogu projektijuhtimise informatsioon ühele A3 paberile. Kuid keeruka objekti juhtimisel tähendaks see liiga suurt üldistamist. Ka sellest raamatust selgub, et päris ühel paberil siiski projekti juhtida ei saa, vaid neid pabereid peab olema rohkem ning nende omavaheline koordineerimine baseerub inimfaktoril. Igal vähegi suuremal objektil on mitmeid erinevaid töid, mida üheaegselt teostatakse ning järgmise nädala töid ette planeerides võib juhtuda, et mõned neist jäävad kahe silma vahele.

Siinkohal tuleb appi Synchro võimalusega filtreerida ehitustöödegraafikut. Täpsemalt on Synchros olemas võimalus planeerida ette soovitud ajavahemikku jäävaid töid. Selleks tuleb avada Navigator paneel –> Filters ning valida One/Two Week Look Ahead.  Liikudes rippmenüüs allapoole, on võimalik valida veel mitmeid erinevaid aspekte, mille järgi ehitustöödegraafikut vaadeldakse. Lisaks sellele võib vaadelda visuaalselt töid, mis eraldi välja tuuakse. Visuaalne ülevaade teostatavatest töödest annab kindla eelise planeerimisel ning lihtsustab ka meeskonnale arusaadavate töökäskude jagamist. Lõppude lõpuks tagatakse ka kõigi tööde omavaheline seostatus, kui kõik tööd on siiski ühes graafikus.

2weekslookahead