Navisworks vs Synchro

Synchro vs Navisworks

Navisworks vs Synchro

Daniel Fahmi on oma blogis teinud kahe tarkvara võrdluse lähtuvalt projektijuhi vaatenurgast. Kuna ta ise kasutab mõlemat tarkvara igapäevaselt, võib tema hinnangut lugeda üsnagi objektiivseks ja meil tuleb suuresti nõustuda. Teen siinkohal lühendatud tõlke Danieli artiklist.

Tihtilugu küsitakse, et mis vahet on kahel tarkavaral: Navisworks Timeliner (NB! Timeliner on Navisworksi projektijuhtimise moodul, mis võimaldab 4D graafikut koostada) ja Synchro Professional. Kumb on parem projektijuhtimise lahendus?

Kasutajaliides

Kasutajaliidesed on vägagi erinevad, Navisworks (ka kõik teised Autodeski tooted) on omistanud MS Office´i selekteeriva ribamenüü (ribbon). Ja tuleb tunnistada, et see on mugav. Eriti algajatel teeb see tarkvara omandamise väga lihtsaks. Synchrol see-eest on nuppe ja lühivalikuid tegumiribal palju ja teinekord võib see segadusse ajada. 1:0 Navisworksile.

Navigeerimine ja valimine 3D mudelis

Navisworksis ringi liikumiseks ning erinevate operatsioonide sooritamiseks tuleb alati muuta hiire seadistust. Mudeli elementide valimiseks tuleb objekt üles leida, muuta hiire seadistust ja sooritada valik. Mitmete erinevate objektide valimiseks tuleb all hoida Ctrl klahvi. Ning kui te vahepeal hiire seadistust muudate ja Ctrl klahvi lahti lasete, siis alustate kogu tööd otsast peale. Mõnevõrra lihtsamaks muutub objektide valik, kui omate 3DConnection 3D hiirt, mis võimaldab navigeerida 3D hiirega ja tavahiirele jääb valiku tegemise funktsioon. Synchros on aga valimine lihtsam. On võimalik mudeli elemente valida erladiseisvas aknas või liikuda vabalt ringi 3D aknas, kusjuures mitmete objektide valimiseks on erinevaid mooduseid (ja vahepeal võib ka Ctrl klahvi lahti lasta kartmata, et midagi juhtub). 1:1.

Hind

Lühidalt öeldes on mõlemi tarkvara maksumus sõltuvuses sellest, et kuidas seda osta (nt Navisworks Suited paketis) ning mis komponente osta (nt Synchro võrgu litsents). Mõlemil juhul tasub investeering end väga kiiresti ära, sest iga ärahoitud viga objektil maksaks teile kümneid kordi rohkem! Mõlemil on olemas ka tasuta vaaturtarkvara. 2:2.

3D ühilduvus

3D impordi kohapealt on Navisworksi võimalused oluliselt suuremad. Ei saa mainimata jätta ka 2013 versioonis lisandunud võimalust importida otse .rvt (Revit) faile. Ehitusvaldkonnas siiski on imporditavate formaatide võimalused võrreldavad (Navisworks loeb ka paljusid mehaanika tarkvarade formaate), muuhulgas lugedes IFC formaati. 3:2 Navisworksile.

Kalendergraafikute ühilduvus

Planeerimise seisukohalt loob jällegi Synchrole eelise võimalus tuua sisse erinevaid resursse, muuta kalendrit, lisada projekti osapooli jne. Kalendergraafikute sidumise ja sünkroniseerimise seadistuse võimalused on lõpmatud. Seis jälle viigis 3:3.

Aruandlus

Aruandluse ehk väljatrüki kohapealt loob Synchrole eelise võimalus printida/salvestada eraldi ka ajagraafikut. Ajagraafiku toimetamine Synchros on täiuslikum ja tegelikult eraldi kalendergraafiku tarkvara ei ole üldse vajalik. Seda kõike ei saa öelda Navisworksi kohta. 4:3 Synchrole.

Animatsioonide loomine

Synchros on võimalik luua nn 3D teid ehk radu, mida mööda pannakse elemendid liikuma. Kui neid teid ei soovita rajada millimeetrise täpsusega on see tööriist väga lihtsasti kasutatav. Lisaks tuleb silmas pidada, et objekti liikumise aeg mööda etteantud rada võrdub raja pikkus jagatud konkreetse töö aeg. Navisworksis on objektide ajas liikuma panemiseks vaja sooritada pikem jada keerukaid tööoperatsioone. Kuid kui see on läbitud on võimalusi objektide liikumiseks rohkem kui Synchros. Siiski tuleb meeles pidada, et objekti liikumise kiirus sõltub simulatsiooni vaatamise kiirusest. Kokkuvõtteks töötab objekti liikumise funktsioon Synchros selliselt, nagu projektijuhil seda vaja on esitada. 5:3 Synchrole.

Intelligentsus/reeglid

Siinkohal on mõlemal tarkvaral vajakajäämisi. Igal mudelil on teatavasti enda intelligentsus juba olemas, mida paraku täielikult veel ära kasutada ei saa. Navisworksis on võimalik teostada mudeli elementide otsinguid kasutades erinevaid objekti omadusi (pikkus, laius, materjal jne) ning salvestada saadud tulemusi Search Sets-idena, kuid kahjuks on võimalik ühes otsingus kasutada ainult ühte parameetrit. Synchros on ressursid 3D objektid, mida saab grupeerida erinevate omaduste alusel. Võimalused gruppide loomiseks on väga laiad, otsingus saab kasutada ka kahendfunktsioone (ja, või, ..). Ressurssidele on võimalik lisada ka parameetried, mida Navisworksis teha ei saa. Siinkohal on Synchro pika puuga Navisworksist ees. 6:3 Synchrole.

Jagamine teistega

Navisworksil on olemas eraldi tarkvara nimega Navisworks Freedom, mis on täiesti vabavaraline tarkvara ning võimaldab avada nii Navisworksis loodud faile kui .dwf laiendiga faile.

Synchrol tuli aastal 2011 välja samuti vabavaraline Synchro failide vaatamise tarkvara. Nuppe erinevate opertasioonide sooritamiseks on seal palju, kuid kõigile klikates tuleb Teil ette kiri, et see on saadaval ainult Synchro Professional tarkvaras. Ei ole just meeeldiv, loodetavasti Synchro teeb vaaturi edaspidi kasutajasõbralikumaks. Punkt Navisworksile. 6:4

Töövoog

Kõige suurem erinevus on see, et Navisworksis võimaldab lisada objektid tegevustele (attach objects to activities), Synchro aga võimaldab lisada ressursid tööülesannetele (assign resources to tasks). Projektijuhid saavad aru, milles on erinevus. Ehk siis Navisworks Manage võimaldab igale erinevale tööle lisada töö tüübi (lammutamine, ehitamine jne). Kuid igale tööle on võimalik lisada ainult üks tüüp. Synchros on aga võimalik muuta töö profiile. Parameetreid on mitmeid erinevaid ning parameetreid saab lisada igale mudeli elemendile eraldi. Ressurss ei pea olema ainult 3D objekt. Navisworksis on võimalik konkreetset ajahetke (focus time) vaadelda vaid simulatsiooni käigus, kuid siis ei ole võimalik teha mingeid muudatusi. 7:4 Synchrole.

Konfliktanalüüs

Lühidalt öeldes on Synchros võimalik teostada konfliktanalüüsi nii mudelile kui ajagraafikule eraldi ja kõigele koos. Kuid Navisworksi algupärane otstarve oli konfliktanalüüsi teostamine. Ehk siis selles osas on Navisworks tugevalt üle. Teisalt ei ole projektijuhi eesmärk projektdokumentatsiooni kvaliteedi tagamine, vaid just ehitusprotsessi kvaliteedi tagamine. 7:5.

Kokkuvõte

Projektijuhtimise seisukohalt on kõige olulisem töövoog ja Synchro lihtsalt sunnib sind tegema seda õigesti. Navisworks ei näita, millised objektid on töödele omistamata ja seetõttu on võimatu tagada ehitusgraafiku adekvaatsust. Daniel toob lõpuks tabava võrdluse: Navisworks on nagu Sveitsi armee nuga, millel on palju vidinaid ja muuhulgas ka väike armas saag. Synchro on nagu 24″ saag, millel puuduvad kõikvõimalikud lisad kruvide keeramiseks ja küünte lõikamiseks, aga sellega saab saagida, tõhusalt.