Revit Structure 2011 – modelleerimine

Modelleerimist on täiustatud:

Käsk „Select all instances“ võimaldab nüüd valida ka ainult aktiivses vaates nähtavate objektide hulgast. Varasemalt valiti siis terve projekti ulatuses.

Ajutiste mõõtkettide funktsionaalsust on edasi arendatud.

Võimalik on seina katkestamine vuugiga „spilt wall with cap“ nii vertikaalses kui ka horisontaal suunas

„Align“ käsk, töötab nüüd ka 3D ruumis, ilma et oleks eelnevalt vaja määrata töötasapind

Plaatide töötavat suunda on nüüd lihtsam määrata.

Talade 3D ruumis sisestamist on täiustatud , võimaldades ära kasutada palju rohkem elemente kui varem.

Ülevaaadet modelleerimise edasiarendustest näed järgnevas videos