Revit Structure 2011- sõrestikud ja talastikud

Talastike ja sõrestike puhul on lisatud üks vägagi oodatud funktsioon, nimelt on võimalik need ära “lõhkuda” komponentideks, et neid siis juba täpsemalt modelleerida.

Sõrestike puhul on veel võimalus siduda nii alumine vöö kui ka ülemine vöö plaadi või katusega. Samuti ise kujundada koha järgi ülemine või alumine vöö ilma et peaks selleks perekonda muutma.

Sõrestike loomisest räägib see video
http://www.youtube.com/watch?v=rUtwNQt30G0

Talasitke loomisel on täiustatud ka talastiku talade suuna ja paiknemise modelleerimist.

Talastike loomisest räägib see video
http://www.youtube.com/watch?v=i49qTVBMGs0