arsap2010_sig_icon

THLP! ARSA 2012 sätetest

arsap2010_sig_icon

Tähelepanu! Kui olete paigaldanud Autodesk Robot Structural Analysis 2012 versiooni, siis enne tööle hakkamist ja varasemate versioonidega koostatud mudelite avamist vaadake kindlasti üle programmi sätted. Kuna 2012 versioonis ei ole enam Eesti, Läti ja Leedu regionaalseid seadeid ega kohalikus keeles väljundeid, siis on programm peale paigaldamist ka seadistamata. Ju siis ei osanud Autodesk vaikeseadeks meie jaoks määrata Eurokoodeksit ja see tuleb igaühel ise teha. Seadistamata jätmine tähendab aga töös probleeme, sest programm ei tea, milliste reeglite järgi arvutada või millisest andmebaasist profiile leida.

 

Sellised on ARSA 2012 vaikimisi regionaalsätted

arsa2012-reg-default

 

ning materjalide sätted on sellised.

arsa2012-mat-default

 

Seega on mõistlik enne töö alustamist regionaalseaded korda teha:

arsa2012-reg-eurocode

misjärel ka materjalide valikud seadistatakse Eurokoodeksi järgi.