Detail analysis seadest

Detailed Analysis e. detailne analüüs seade on mõeldud esitamaks detailseid tulemusi (diagrammid, tabelid) valitud konstruktsioonivarraste jaoks.

Seade on kättesaadav:

? valides Robot programmi kavandi – Results/Detailed analysis,
? valides menüüst käsu – Results/Detailed analysis
? klikkides tööriistaribal vastavat ikooni.

MÄRKUS: enne kui seade aktiveeritakse, peab kasutaja konstruktsioonis valima varda või vardad, mille jaoks detailse analüüsi seadet tahetakse rakendada.

Seade pakub võimalust esitada detailseid diagramme ja numbrilisi tulemusi tabelkujul vaadeldatavate konstruktsioonivarraste jaoks. Seade aktiveerimisel jaotatakse ekraan kolme põhiossa:

? Detailed analysis dialoogiboks, kus on võimalik valida esitatavad suurused ja nende esitamise viis
? tabel, kus valitud varraste jaoks esitatakse numbriliselt arvutustulemused
? graafiline vaatur, kus diagrammid valitud suuruste jaoks esitatakse piki vastavaid konstruktsioonivardaid.

Tabel kuvab esitamiseks valitud suuruste väärtusi: globaalsed siirded, sisejõudude ja pingete väärtused elemendi alguses ja lõpus ning samuti ka vahepealsetes punktides, mis on kasutaja poolt Detailed analysis dialoogiboksis ära märgitud. Tabel koosneb kolmest vahelehest:

? Values ? vaheleht esitab esitamiseks valitud suuruste väärtusi valitud punktides
? Local extremes ? vaheleht esitab esitamiseks valitud suuruste lokaalseid ekstreemumeid iga varda jaoks, mis võtab osa detailsest analüüsist.
? Global extremes ? vaheleht esitab esitamiseks valitud suuruste globaalseid ekstreemume kõigi varraste jaoks, mis võtavad osa detailsest analüüsist. Kui detailset analüüsi rakendatakse ainult ühe varda peal, siis lokaalsed ekstreemumid on võrdsed globaalsete ekstreemumitega.

Kasutaja saab määrata vahepealseid punkte, mille jaoks valitud suuruste väärtusi esitatakse. See on tehtav Division points vahelehel Detailed analysis dialoogiboksis.

Graafikavaatur esitab detailseid kasutaja poolt määratud siirete, sisejõudude ja pingete diagramme, mis saadud aktiivse koormusolukorra jaoks. Diagrammid esitatakse piki vastavate elementide pikkust. Kui diagrammi märgistused on mitteaktiivsed, näitavad diagrammid vaid esitamiseks valitud suuruste maksimum ja miinimum väärtusi. 

Detailed analysis dialoogiboks koosneb 5 vahelehest: NTM (Sisejõud), Stresses (Pinged), Reinforcement (Armatuur), Parameters (Parameetrid), Division points (Jaotuspunktid).
Esimesed kolm vahelehte võimaldavad valida suurusi, mida valitud konstruktsioonivarraste jaoks tahetakse esitada. Valitud suuruste väärtusi (siirded, sisejõud, pinged, teoreetiline (nõutud) või reaalne (pakutav) armatuuri pindala väärtused või armatuuri suhe) esitatakse nii graafiliselt ? vaaturis ja samas ka tabel kujul. Tulemuste vaatamise puhul võib märkida ka korraga mitu suurust, mille kohta soovitakse saada varda jaoks andmeid.

NTM vahelehe kaudu on võimalik saada informatsiooni ka varda siirete kohta, ent seda ainult tabel kujul.

Viimased kaks vahelehte Detailed analysis dialoogiboksis Parameters ja Division points võimaldavad vastavalt – kasutajal määratleda viisi, kuidas valitud suurusi diagrammidel ja tabelitel esitakase ning märgistada kasutajal vardal vahepealseid punkte, mille jaoks valitud suuruste tulemusi tabelis näidatakse.

Divison vahelehel on võimalik määrata vahepealseid punkte, mille kohta soovitakse informatsiooni saadaning seda on saab teha mitmel erineval viisil. Kui märgistatud on N points along length seade, võib kasutaja määrata vastavasse välja punktide arvu (kaasaarvatud varda algus ja lõpppunkt), mis jaotatakse korrapärasel viisil piki varrast ära ning mille jaoks tulemusi näidatakse. Vaikimisi ettenatud N väärtus on 2, mis tähendab, et tabelis esitatakse esitamiseks valitud suuruste väärtused ainult varda alguspunkti ja lõpppunkti jaoks. Kui N = 3, siis programm lisab punkti varda keskele  (jagades selle kaheks võrdseks osaks) ja esitab antud punktis esitamiseks valitud suuruste väärtusi. Kui  märgistatakse Characteristic seade, siis kasutajal on võimalik määrata valitud vardal punkti (määratledes selle absoluutse või suhtelise kauguse varda alguseni), mille jaoks programm peaks näitama valitud suuruste väärtused.

Tulemusi üle kogu varda on võimalik vaadata ka nii, kui klikata tabelis oleva lahtri peale, mis annab ette x koordinaadi ning kui seejärel liikuda graafikavaaturisse, on võimalik liikuda üle kogu varda ja vastavalt hiire asukohale vardal muutuvad tulemuste väärtused ka tabelis, mis näitavad esitamiseks valitud suuruste väärtusi.