Image

Ebastabiilsuse tüüpidest Robot Millenniumis

Ebastabiilsuse tüübid, mis võivad konstruktsioonianalüüsi käigus ilmneda

Konstruktsioonianalüüsi käigus võib programm kuvada ekraanile järgmised "ebastabiilsuse" teated:

* tüüp 1 – jäikusmaatriksi diagonaalil on nullelement
* tüüp 2 – pööratud jäikusmaatriksi diagonaalil on nullelement
* tüüp 3 – jäikusmaatriksi elemendi mõned väärtused on väga ebavõrdsed (disproportsionaalsed)

Esimest ja teist tüüpi ebastabiilsus, aga samuti vahel ka kolmandat tüüpi ebastabiilsus on tavaliselt põhjustatud mehaanilisest konstruktsiooni ebastabiilsusest, näiteks konstruktsiooni mingi osa käitub kui mehhanism või konstruktsiooni toe parameetrid (tugede arv, tüüp ja asukoht) ei ole sobiv. Kolmas tüüp võib olla põhjustatud ka asjaolust, et mõnede elementide sektsiooni profiilides on suured erinevused.

Kõiki ebastabiilsuse tüüpe võib kohata "skyline" lahendusmeetodit kasutades. "Frontal" meetodi puhul ilmnevad ainult esimese ja kolmanda tüübi ebastabiilsuse teated. Kui "frontal" meetodi puhul kuvatakse ekraanile ebastabiilsuse teade, siis on soovitav ülesanne ümber arvutada valides selleks "skyline" lahendusmeetodi. "Skyline" lahendusmeetodi puhul näidatakse täpselt ära sõlmede numbrid ja vabadusastmed, kus ebastabiilsus esines.

Iteratiivsed lahendajad ei anna ebastabiilsuse teateid ja mudeli ebastabiilsus võib johtuda analüüsi aeglasest konvergentsist. Sellisel juhul on soovitatv enne arvutusi mudeli täpne verifitseerimine.

Lahendusmeetodit on võimalik muuta Job Preferences dialoogiboksis Structure Analysis seade alt.

Image