Image

Koordinaatsüsteemi teisendamine

Seadet kasutatakse koordinaatsüsteemide teisendamiseks (kombinatsioon teisendamisest, pööramisest ja skaleerimisest kui vaja). Koordinaatsüsteemi teisendamine on kasulik, kui määratud konstruktiooni teatud osa on vaja ülekanda (kopeerida) teise asukohta (kõige sagedam on juhus, kui ülekantav osa on uue asukoha suhtes pööratud ja konstruktsiooni haardepunktide asukohta ei ole lihtne määratleda), kuna see on palju mugavam kasutajale määrata valitud konstruktsiooni osa tuttavas ja lihtsas koordinaatsüsteemis. Tüüpilise näite sellisest konstruktsioonist võib moodustada kaarja silla/viadukti osa, juhul kui selle alguse ja lõpu geomeetria (sillapead või esimene ja viimane sille) on identsed, kuid samas on raske määratleda asukohta (s.t haardepunktide koordinaate) silla lõpuosa jaoks. Seetõttu on mugavam määrata algsed konstruktsioonielemendid sobivas ja käepärases süsteemis ja selle koordinaatsüsteemi teisendamise abil liigutada (kopeerida) need elemendid resultant (lõpp) asukohta.

Seade on kättesaadav menüüst peale käsu valimist: Edit/Edit/ Transformation of Coordinate System. Peale seda kuvatakse ekraanile alloleval pildil näidatud dialoogiboks.
Image
Teostamaks koordinaatsüsteemi teisendamist peaks kasutaja:
? määratlema esialgse koordinaatsüsteemi

See koordinaatsüsteem saab olla defineeritud kahel viisil:

* kui koordinaatsüsteemi täieliku määranguna koosnedes koordinaatsüsteemi alguspunkti (P0 punkti) koordinaatide määrangust ja samuti koordinaatsüsteemi telgede x, y ja z suundade määrangust (punktide PX, PY ja PZ koordinaadid)
* kui koordinaatsüsteemi alguspunkti (P0 punkti) koordinaadi määranguna; koordinaatsüsteemi teljed on seljuhul ühilduvad globaalse koordinaatsüsteemi telgedega
? määratlema resultant koordinaatsüsteemi, s.t täpsustama koordinaatsüsteemi lähtekoha (P0 punkti) koordinaadid ning samuti ka koordinaatsüsteemi telgede x, y ja z suunad (punktide PX, PY ja PZ koordinaadid)
Kui seade ?Orthogonal systems without scaling? on lülitatud sisse, siis koordinaatsüsteemi teljed ( teljed x, y ja z) on risti nii esialgses ja ka resultant koordinaatsüsteemis ja koordinaatsüsteemi telgesid ei ole skaleeritud (segmentide P0-PX, P0-PY ja P0-PZ pikkused on sarnased mõlemas koordinaatsüsteemis).
Kui seade ?Orthogonal systems without scaling? on lülitatud välja, siis:

? nii esialgse kui ka resultant koordinaatsüsteemi teljed ei pea olema üksteisega risti
? telgede suunad määratakse punktide PX, PY ja PZ asukohti ette andes esialgse ja resultant koordinaatsüsteemide jaoks, segmentide P0-PX, P0-PY ja P0-PZ pikkused esialgse ja resultant koordinaatsüsteemi jaoks ei pea olema identsed, seega iga punkt resultant koordinaatsüsteemis määratletakse põhinedes suurussuhtele segmentide vahel, mis määravad individuaalsed teljed esialgses ja resultant koordinaatsüsteemis. Selline situatsioon on illustreeritud alloleval joonisel (kahedimensionaalse koordinaatsüsteemi jaoks): esialgne koordinaatsüsteem on orthogonaalne, samal ajal resultant koordinaatsüsteemi teljed lõikuvad nurga all; punkti A asukoht on esitatud esialgses ja resultant koordinaatsüsteemis.

Image

Parameters nupule vajutamine ülalnäidatud disloogiboksis avab täiendava dialoogiboksi.
Kui peale teisendusparameetrite määratlemist vajutatakse Execute nuppu, siis teostatakse määratud operatsioon.