Image

Normikombinatsioonide faili muutmisest

RobotMillenniumis on võimalik koormuskombinatsioone genereerida kahel viisil:

  • kasutaja enda poolt, genereerides ise erinevatest koormusolukordadest sobivad kombinatsioonid
  • kasutades normikombinatsioone, kus kasutaja määrab normi, mille kaudu koormuskombinatsioonid genereeritakse

Hetkel meil normikombinatsioonide genereerimiseks kasutatavas EUROCODE failis ei ole kõik varutegurid vastavuses sellega, mida meie projekteerijad kohapeal kasutavad, näiteks arvestatakse seal omakaalu varuteguriks 1.35 samal ajal kui meie kasutame siin 1.20.

Robot võimaldab kasutajal luua normikombinatsioonide genereerimiseks endale sobivate parameetritega fail. Selleks tuleks kasutajal teha järgmist:

  • avada Tools – Job Preferences –  Codes – Actions
  • vajutada Code Combinations lahtri kõrval asuvale kolme punktiga märgistatud nupule, millega avatakse "Editor of code combination regulations" dialoogiboks

Image

Seal dialoogiboksis on võimalik teha vastavatesse lahtritesse muudatusi nii, nagu kasutaja õigeks peab. Kui muudatused on tehtud, siis tuleks anda  ka failile uus nimi (code lahtrisse), mille kaudu fail oleks võimalik hiljem ära tunda, kuna samat koodifaili programm üle salvestada  ei lase, vaid tekitab nime muutmata jätmise korral teise sama nimega faili.

Image