Image

Terasühenduste arvutamisest

Robot Millenniumis on võimalus arvutada suurel hulgal tüüpilisi terasühendusi.
Alljärgnevalt on ära toodud õpetus, kuidas terasühendusi Robot Millenniumis arvutada.

Eelnevalt modelleeritud konstruktsioon on võimalik tuua otse terasühenduste dimensioneerimise moodulisse ja seal juba vastavaid konstruktsioonielemente ära märgistades luua nende vahel ühendus.

Robotis on võimalik arvutada terasühendusi mitmel erineval viisil:

  • arvutades terasühendusi, märgistades eelnevalt loodud mudelis ühendust defineerivad elemendid ning võttes arvesse sõlmes neid sisejõudusid, mis on tekkinud eelnevalt määratud koormusolukordade ja vastavate kombinatsioonide tulemusena
  • arvutades terasühendusi, määrates ühendust defineerivad elementide tüübid, ühenduse parameetrid ja andes ette ühenduses mõjuvad sisejõud.

Esimese variandi puhul märgistatakse mudelis ühendust defineerivad elemendid ning vajutades "New connection for selected bars"Imageikoonile pakub programm ise sobiva ühendustüübi, kui kasutaja soovib ühendusetüüpi muuta tuleks vajutada "Connection type change"Imageikoonile. (Kui eelnevalt on samuti defineeritud ühendusi, siis "Connection type change" ikoonile vajutamise korral muudetakse ära selle sõlme ühendusetüüp, mis on "Steel Connection inspector" väljas aktiivne).

"Steel Connection inspector" sisaldab informatsiooni kõikide määratud terasühenduste kohta ja mõnda neist topeltklikiga aktiveerides on võimalik määrata avanenud dialoogiboksis vastava ühenduse jaoks sobivad parameetrid. Ühenduse kontrollimiseks tuleks vajutada "Design of steel connections"Imagekoonile, avanevas "Connection Calculations" dialoogiboksis on võimalik määrata, millist "Steel Connection  inspector" väljas nummerdatud ühendust kontrollitakse ning milliseid koormusolukordi ja kombinatsioone selle ühenduse arvutamisel arvesse võetakse. Peale arvutamisi genereeritakse arvutusaruanne, kus on võimalik saada informatsiooni erinevatest arvutuskäikudest ja sellest, kas kõik normiga määratud tingimused on täidetud.

Teine arvutamise variant on mõeldud mudelivälisteks ühenduste arvutamiseks. Selleks vajutab kasutaja alguses "New Connection"Imageikoonile, kus valib pakutavate ühendustüüpide hulgast endale arvutamiseks sobiva. Seejärel avaneb "Connection Calculations" dialoogiboks, kus kasutaja määrab ühenduse moodustavad elementide ristlõiked, materjalid ja muud vajalikud ühenduse parameetrid. Ühenduse arvutamiseks tuleks vajutada "Manual calculations"Imageikoonile ja avanevas "Manual verification of connection" dialoogiboksis on võimalik etteanda ühenduses mõjuvad sisejõud ja seejärel ühendust kontrollida. Peale arvutusi genereeritakse arvutusaruanne.