Uuendused Robot Millennium 15.4 versioonis

Konstruktsioonid * võimalus defineerida telgi polaarkoordinaatides * võimalus defineerida tüüpkoormusi * võimalus defineerida elastseid tugesid ja elastseid pinnase reaktsioone kasutades pinnase andmeid andmebaasist * parendatud koorik ja täiskonstruktsioonide modelleerimise võimalused * parendatud konstruktsiooni korrigeerimine lähtuvalt elemendi ristlõike parameetritest * seina konstruktsiooni diafragma automaatne defineerimine ja analüüs * sisejõudude vähendamine tugede piirkonnas * plaat ja koorikkonstruktsioonide arvutustulemuste esitamine tektilisel kujul graafika aknas * arvutuste katkestamise võimalus ESC klahviga * spektraalanalüüs kasutades mitut spektrit korraga Teras teraselementide projekteerimine ja optimiseerimine BS2000 normi järgi Puit Puitelementide projekteerimine PN normi järgi Terasbetoon * raudbetoontalade läbpainete arvutus teoreetiliselt vajaliku armatuuri arvutusmoodulis (BEST) * armeerimise automaatne korrektsioon lähtuvalt läbipainetest * plaatide ja koorikute arvutuste optimiseerimine suurte konstruktsioonide puhul * jätkuvad taldvundamendid – mooduli üldine parendus Integratsioon * Otseühendus konstruktsiooni mudeli ja ESOP-süsteemi lehtede vahel terassõlmede arvutuseks * Otseühendus konstruktsiooni mudeli ja RCAD teraselementide jooniste vahel * Terasbetoonelementide jooniste ja RCAD vaheline ühendus Robot Millennium Expert * vaia kalkulaator – võimalus importida toereaktsioone Robot Millenniumi konstruktsioonist * Tugiseinte ekspert – võetakse arvesse seina ülemise serva siirdeid

Projekteerimise neli dimensiooni

Koos Robot Millennium 15.4 versiooniga on saadaval terve rida uusi firma RoboBAT tooteid, mida kokku nimetatakse projekteerimise neljaks dimensiooniks. Lisaks Robot Millenniumile leiate demo kettal järgmised programmid: Robot Expert – väikeste dimensioneerimisprogrammide grupp (EC3 Ekspert, RB Ristlõike kalkulaator, Tugimüüride ekspert, Vaivundamendi kalkulaator, Madalvundamendi kalkulaator) RCAD Reinforced Concrete – AutoCAD 2000+ baasil toimiv terasbetooni tööjooniste vormistamise programm. RCAD võimaldab Robot Millenniumi arvutustulemuste ja terasbetooni jooniste importi. ESOP – tuleviku süsteem. Üle 100 programmi/dokumendi kogumik, mis baseerub MS Excelil. ESOP lahendab erinevaid ülesandeid mis on seotud ehitusprojekteerimisega, alustades ehitusmehaanikast, läbi teras, terasbetoon ja puitkonstruktsioonide, lõpetades konstruktsioonifüüsikaga ja teiste insenerialadega, näiteks: * terasbetoon treppide projekteerimine: plaattrepid, konsooltrepid, spiraaltrepid, jne * terasühendused * talad lainelise seinaga * perforeeritud talad * ehitise soojusenergia vajaduse arvutus * talade, postide, sõrestike staatika arvutused ROBIN – mitme-osaline programm. Võimaldab kasutajal väga lihtsalt genereerida terasbetoon või puitkonstruktsiooni mudeli (töötab seina, vahelae, treppide ja teiste objektidega) või importida mudelit arhitektuuri programmidest (IFC 3D, DXF formaadid). Sama lihtsalt võib kasutaja genereerida esialgse ehitise maksumuse, mida kombineerides arhitektuurse kujutisega saab koostada pakkumisdokumentatsiooni. Samuti võib programmi kasutada Robot Millenniumi arvutusmudeli genereerimiseks.