Uuendused Robot Millennium 15.4 versioonis

Konstruktsioonid * võimalus defineerida telgi polaarkoordinaatides * võimalus defineerida tüüpkoormusi * võimalus defineerida elastseid tugesid ja elastseid pinnase reaktsioone kasutades pinnase andmeid andmebaasist * parendatud koorik ja täiskonstruktsioonide modelleerimise võimalused * parendatud konstruktsiooni korrigeerimine lähtuvalt elemendi ristlõike parameetritest * seina konstruktsiooni diafragma automaatne defineerimine ja analüüs * sisejõudude vähendamine tugede piirkonnas * plaat ja koorikkonstruktsioonide arvutustulemuste esitamine tektilisel kujul graafika aknas * arvutuste katkestamise võimalus ESC klahviga * spektraalanalüüs kasutades mitut spektrit korraga Teras teraselementide projekteerimine ja optimiseerimine BS2000 normi järgi Puit Puitelementide projekteerimine PN normi järgi Terasbetoon * raudbetoontalade läbpainete arvutus teoreetiliselt vajaliku armatuuri arvutusmoodulis (BEST) * armeerimise automaatne korrektsioon lähtuvalt läbipainetest * plaatide ja koorikute arvutuste optimiseerimine suurte konstruktsioonide puhul * jätkuvad taldvundamendid – mooduli üldine parendus Integratsioon * Otseühendus konstruktsiooni mudeli ja ESOP-süsteemi lehtede vahel terassõlmede arvutuseks * Otseühendus konstruktsiooni mudeli ja RCAD teraselementide jooniste vahel * Terasbetoonelementide jooniste ja RCAD vaheline ühendus Robot Millennium Expert * vaia kalkulaator – võimalus importida toereaktsioone Robot Millenniumi konstruktsioonist * Tugiseinte ekspert – võetakse arvesse seina ülemise serva siirdeid