Projekteerimise neli dimensiooni

Koos Robot Millennium 15.4 versiooniga on saadaval terve rida uusi firma RoboBAT tooteid, mida kokku nimetatakse projekteerimise neljaks dimensiooniks. Lisaks Robot Millenniumile leiate demo kettal järgmised programmid: Robot Expert – väikeste dimensioneerimisprogrammide grupp (EC3 Ekspert, RB Ristlõike kalkulaator, Tugimüüride ekspert, Vaivundamendi kalkulaator, Madalvundamendi kalkulaator) RCAD Reinforced Concrete – AutoCAD 2000+ baasil toimiv terasbetooni tööjooniste vormistamise programm. RCAD võimaldab Robot Millenniumi arvutustulemuste ja terasbetooni jooniste importi. ESOP – tuleviku süsteem. Üle 100 programmi/dokumendi kogumik, mis baseerub MS Excelil. ESOP lahendab erinevaid ülesandeid mis on seotud ehitusprojekteerimisega, alustades ehitusmehaanikast, läbi teras, terasbetoon ja puitkonstruktsioonide, lõpetades konstruktsioonifüüsikaga ja teiste insenerialadega, näiteks: * terasbetoon treppide projekteerimine: plaattrepid, konsooltrepid, spiraaltrepid, jne * terasühendused * talad lainelise seinaga * perforeeritud talad * ehitise soojusenergia vajaduse arvutus * talade, postide, sõrestike staatika arvutused ROBIN – mitme-osaline programm. Võimaldab kasutajal väga lihtsalt genereerida terasbetoon või puitkonstruktsiooni mudeli (töötab seina, vahelae, treppide ja teiste objektidega) või importida mudelit arhitektuuri programmidest (IFC 3D, DXF formaadid). Sama lihtsalt võib kasutaja genereerida esialgse ehitise maksumuse, mida kombineerides arhitektuurse kujutisega saab koostada pakkumisdokumentatsiooni. Samuti võib programmi kasutada Robot Millenniumi arvutusmudeli genereerimiseks.