RevitStruc2010_sig_icon

Autodesk Revit Structure – ehituskonstruktori BIM tarkvara

RevitStruc2010_sig_iconAutodesk Revit Structure integreerib ehitise füüsilise mudeli iseseisvalt muudetava analüütilise mudeliga ehitise konstruktsioonide analüüsimiseks ja projekteerimiseks. Kasutades ühte põhimudelit ja dünaamilisi linke erinevate analüüsitarkvaradega, seob ja koordineerib Revit Structure konstruktsioonide projekteerimist ja dokumentatsiooni loomist. Autodesk Revit baseerub BIM tehnoloogial.

 

{tab=Üldiselt}

Suurenda efektiivsust

Kas Sinu meeskond kulutab liiga palju aega korduvatele, rutiinsetele tegevustele, nagu sama informatsiooni korduv sisestamine erinevatesse tarkvara lahendustesse, mudelitesse, joonistesse, dokumentidesse? Autodesk Revit Structure on aegasäästev lahendus, mis võimaldab ühe ehitise informatsiooni mudeliga teostada erinevaid analüüse ja koostada kogu vajaliku dokumentatsiooni.

Paranda täpsust ja püsivust

Kas otsid paremat viisi muutuste haldamiseks ja koordinatsioonivigade vähendamiseks? Autodesk Revit Structure minimiseerib käsitsi tehtavad muudatused, samuti viimase minuti muudatustega seotud peavalud. Iga joonis, 2D või 3D vaade, iga detail ja mahtude aruanne on otsene esitus ühest ja samast ehitise informatsiooni mudelist (andmebaasist), mistõttu muudatus suvalises kohas kajastub kõikjal. LIsaks peegeldab Revit Structure kogu ehitusdokumentatsiooni muutused kolmanda osapoole analüüsi tarkvarast, näiteks Robot Millenniumist.

Suurem paindlikkus ja koordinatsioon

Mis oleks, kui saaksid suurendada koordinatsiooni kogu meeskonnas? Autodesk Revit Structure mudelid on ühendatavad Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Revit Architecture ja Autodesk Revit MEP tarkvaradega efektiivseks infovahetuseks ehitusinseneride, arhitektide ja erinevate tehnosüsteemide (VKE) projekteerijate vahel. Ja need tavapärased viimase hetke muudatused, Revit Structure võimaldab nendega arvestada kergelt, võimaldades suuremat paindlikkust projekteerimisel.

{tab=Omadused}

Üks mudel analüüsiks ja dokumenteerimiseks

Autodesk® Revit® Structure kombineerib ehitise füüsilise mudeli täielikult seotud analüütilise mudeliga. Füüsilist mudelit kasutatakse jooniste loomiseks ja koordineerimiseks, analüütilist mudelit kasutavad analüüsi tarkvarad. Muudatused, mis tehakse analüüsi ja dimensioneerimise käigus, kajastuvad automaatselt füüsilises mudelis ja dokumentatsioonis.

Kahesuunaline side mudeli ja vaadete vahel

ImageRevit Structure programmis, iga 2D või 3D vaade, iga joonise leht, iga detail ja iga aruanne on otsene esitlus ühes ja samast ehitise andmebaasist. Iga kord muudatusi tehes, tarkvara levitab need muudatused läbi kogu mudeli ja uuendab kõik plaanid, lõiked, vaated ja aruanded. See võtmeomadus teeb kogu süsteemist lihtsa kasutada, aidates elimineerida koordinatsioonivead ja parandada dokumentatsiooni kvaliteeti.

Ehitise dokumendid

ImageRevit Structure automatiseerib korduvaid, käsitsitehtavaid tegevusi, mis on tavaliselt nõutavad CAD süsteemides. Lõiked, vaated ja väljavõtted detailidest luuakse vahetult. Viita lõigetele, vaadetele, detailidele automaatselt vastavalt joonise lumbritele. Kahesuunaline ühenduvus tähendab, et suvaline muudatus suvalises vaates levitatakse igas vaates, seega joonised on täielikult koordineeritud.

 Konstruktsiooni detailid

ImageLoo detaile 3D mudeli vaadetest koos seotud märkmetega, kas Revit Structure 2D joonestusvahenditega või too need sisse tava CAD failidest. Aja kokkuhoiks võib importida ka terveid jooniseid varasematest CAD projektidest. Spetsiaalsed joonestusvahendid on olemasa nii teras kui ka raudbetooni jaoks, nagu keevitussümbolid, ankrupoldid, armatuurvardad, võrgud, jne.

 DWG/DXF/DGN/IFC tugi

ImageAutodesk Revit Structure impordid, ekspordib ja lingib Sinu andmed erienvate formaatide kaudu, nagu DWG, DXF™, DGN ja IFC, seega võid töötada koos iga kliendi või tellija andmetega. Revit Structure toetab traditsioonilist töövoogu, kus konstruktiivne modelleerimine algab DWG failidega, mis saadakse arhitektilt kasutades AutoCAD® või Autodesk® Architectural Desktop tarkvara. Lisaks, Revit Structure võib väljastada 3D mudeleid koos Architectural Desktop konstruktiivsete omadustega.

Kahesuunaline ühendus mitmete analüüsi tarkvaradega

ImageRevit Structure analüütiline mudel on dünaamiliselt ühendatud väliste analüüsi- ja dimensioneerimise tarkvaradega, nagu ETABS® (Computer and Structures Inc.), RISAFloor ja RISA-3D (RISA Technologies), ROBOT Millennium (Robobat), RAM Structural System (RAM International) jt. Kahesuunalin ühendus tähendab seda, et analüüsi tulemused kajastuvad korrektselt ja automaatselt , kui elemendi suurusi on muudetud. Parameetriline muutuste tehnoloogia koordineerib neid muutusi läbi kogu mudeli ja dokumentatsiooni.

Erinevad materjalid

ImageRevit Structure tunneb materjale, nagu teras, monoliitbetoon, elementbetoon, müüritis, ja puit.

 

 

Parameetrilised ehitise komponendid

ImageRevit Structure pakub täielikku valikut konstruktsiooni projekteerimise tööriistu, nagu seinad, talastikud, talad, sõrestikud, betoon elemendid, armatuurvardad, terasühendused, ankrud, metallplaadid, jne. Parameetrilised definitsioonid võimaldavad suvaliste objektide kiireid muudatusi. Uued objektid, detailid ja sümbolid luuakse graafiliselt ja säilitatakse kasutamiseks teistes projektides.

Mitme kasutaja töö jagamine

ImageTöö jagamine (worksharing) projekti meeskonna liikmete vahel on üks võimsamaid Revit omadusi. Mitu kasutajat võivad jagada sama intelligentset ehitise informatsiooni mudelit ja salvestada oma tööd ühte keskfaili. Töö jagamine võimaldab erinevaid koostöö mooduseid: ühe projektbüroo raames, inseneride ja tehnikute vahel, arhitektide ja inseneride vahel, jne.

Koostöö Autodesk Revit Building ja Autodesk Revit Systems tarkvaradega

ImageKonstruktsiooniinsenerid, VK insenerid ja arhitektid saavad üheskoos kasutada Revit ehitise informatsiooni mudelit ja töötada efektiivsemalt sama andmebaasiga. Saab teostada konfliktanalüüsi arhitektuursete, konstruktsiooni ja VKE elementide vahel. Täieliku koordinatsiooni tagamiseks võib saada elektroonilisi teateid projekti muudatustest, mis on tehtud teiste osapoolte poolt.

{tab=Nõuded süsteemile}

Autodesk® Revit® Structure võimaldab olulist edumaad luues ühe ehitise mudeli kõigiks konstruktsiooni analüüsideks ning samal ajal kasutada sama mudelit kõigi dokumentide loomiseks. Mudeliga töötamine graafilises keskkonnas esitab arvuti riist- ja tarkvarale ka olulised nõuded, mida soovitame kindlasti järgida.

Nõuded arvutile

 • Intel® Pentium® 4, 1.4 GHz, või samaväärne AMD Athlon® protsessor
 • Microsoft® Windows® XP SP1 või hilisem(Professional, Home, Tablet PC Edition) või Windows® 2000 SP4, Microsoft® Windows Vista™ (Enterprise, Business, Premium, Ultimate Edition)
 • 1 GB RAM
 • 3 GB vaba ruumi kõvakettal
 • 1280×1024 monitor ja 24-bit color
 • interneti ühendus litsentsi registreerimiseks
 • Microsoft® Internet Explorer® 6.0 või hilisem
 • MS-Mouse

Soovituslik arvuti

 • Intel Core™ 2 Duo 2.40 GHz, või samaväärne AMD Athlon protsessor
 • Windows XP Professional (SP2 or later)
 • 4 GB RAM
 • 5 GB vaba ruumi kõvakettal
 • OpenGL® toetusega videokaart

NB! Alates Revit 2010 versioonidest on olemas ka ametlik tugi Apple Macintosh arvutitele, millel on Mac OS X Leopard operatsioonisüsteem ja Boot Camp komponent, mille abil saab jooksutada Windows Xp või Windows Vista 32-bitiseid süsteeme.

{tab=KKK}

Revit Structure 2008

Mis on Autodesk Revit Structure ?

Autodesk Revit Structure on multimateriaalne konstruktsioonide modelleerimise ja joonestamise süsteem. Revit Structure integreerib füüsilise mudeli—koordineerimiseks ja dokumenteerimiseks—sõltumatult muudetava analüütilise mudeliga erinevate analüüside jaoks.

Mis on ehitise informatsiooni modelleerimine, kuidas see on seotud Autodesk Revit Structure’ga?

Ehitise informatsiooni modelleerimine on innovatiivne ehitise projekteerimise ja dokumenteerimise metoodika, mis toetub ehitusprojekti seostatud, arvutatava informatsioon loomisele ja kogumisele nii, et usaldusväärne, koordineeritud ja konsistentne esitus informatsioonist on saadaval otsustamiseks, kvaliteetseks dokumenteerimiseks, ehituse planeerimiseks ja tootlikkuse ennustamiseks.

Rohkem informatsiooni EIM kohta, samuti Autodeski strateegia kohta leiad www.autodesk.com/bim.

Kas Autodesk Revit Structure teeb ka teraskonstruktsiooni tööjoonised?

Ei, aga Revit Structure oskab väljastada CIS/2 failiformaati, mida kasutavad teraskonstruktsioonide detailjooniste programmid.

Kes loob mudeli Autodesk Revit Structure programmis – insener või tehnik?

Revit Structure toetab erinevaid töötamise viise. Ühel juhul võivad tehnikud visandada konstruktsiooni ja insenerid täiendada mudelit koormustega, arvutusparameetritega, materjali omadustega enne analüüsimist. Teisel juhul insenerid loovad mudeli algusest peale ja analüüsivad ning tehnikud loovad ehitusdokumendid. Mudeli võib luua ka arhitekt kasutades selleks mõnda teist programmi. Revit Structure lihtsustab jooniste loomist. See võimaldab tehnikutel keskenduda detailidele, märkmetele jne.

Kui arhitekt töötab ArchiCAD või mõne muu 3D tarkvaraga, kuidas Revit Structure aitab koostööd arhitektiga parandada?

Autodesk Revit Structure loeb ja väljastab IFC failiformaati, mida tunnevad enamlevinud arhitektide CAD tarkvarad, sealhulgas ArchiCAD.

Kuidas Autodesk Revit Structure võimaldab mitme kasutaja koostööd?

Autodesk Revit koostöö (Worksharing) jagab Autodesk Reviti parameetrilise ehitusmodelleerija võimsuse kogu projektmeeskonnaga. Tööjagamine võimaldab samaaegsed mudeliga töötamist, projekti formaalset jaotamist süsteemideks, projekti osade täielikku eraldamist konkreetseteks osadeks (nagu hoone tiivad või eraldi ehitised) individuaalselt juhitavate lingitud mudelitena.

Kuidas Autodesk Revit Structure toetab lõplike elementide analüüsi ja dimensioneerimist?

Revit Structure omab kahesuunalist ühendust mitmete populaarsete analüüsi tarkvaradega Revit API kaudu. Kuna ühenduse loomine on eelkõige analüüsi tarkvara arendaja teha, siis lisandub ühilduvaid tarkvarasid pidevalt juurde. Viimase loetelu saamiseks vaata www.autodesk.com/structure. Kasutajad võivad ka ise luua ühendusi näiteks tabelarvutuslehtega, jne.

Millised konstruktsioonielemendid ja materjalid on vaikimisi toetatud?

Standardsete seinte, postide, talade, vahelaesüsteemide, tuulesidemete, sõrestike jne teegid on vaikimisi saadaval. Toetatud on ka spetsiaalsed vundamendi, elementbetooni ja teiste kasulike konstruktsioonielementide teegid. Autodesk Revit Structure toetab materjalidest terast, elementbetooni, monoliitbetooni, puitu ja müüritist.

Kuidas Autodesk Revit Structure suhtleb AutoCAD või teiste 2D CAD tarkvaradega?

Autodesk Revit Structure väljastab DWG faile samaväärselt AutoCAD programmiga. Autodesk Revit Structure aitab tööd integreerida kliendi failidega. Dwg faile saab importida, et kasutada neid aluspõhjana uue mudeli loomisel. suvaline CAD, mis toetab DWG, DGN, IFC või DXF™ failiformaate, võib efektiivselt koostöötada Revit Structure tarkvaraga.

Mis on parameetriline ja kuidas parameetriline muutuste mootor hoiab kõik muutused kontrolli all? Miks on see kontseptsioon oluline?

Termin parameetriline tähendab suhet kõigi mudeli elementide vahel, mis võimaldab koordinatsiooni ja muutuste haldust. Need suhted luuakse kas automaatselt tarkvara poolt või kasutaja poolt valikuliselt. Ehitise informatsiooni modelleerimise fundamentaalne omadus on oskus koordineerida muudatusi ja tagada seotust, konsistentsi. Kasutaja ei pea jooniseid korrigeerima. Ehitiste projekteerimisel, rehkendamisel ja dokumenteerimisel on tegemist uudse süsteemiga, mis on Autodesk Revit Structure südameks: parameetriline muutuste mootor. Muuda mida tahes, millal tahes ja Autodesk Revit Structurekoordineerib muutuse kogu projektis.

{tab=Proovi!}

Autodesk pakub klientidele võimalust Revit Structure tarkvara tasuta proovida. Selleks tuleb Autodeski lehel sisestada enda andmed ning 30-päeva prooviversioon alla laadida. Kui soovite tarkvara hiljem osta, ei ole vaja prooviversiooni maha installeerida, selle saab litsentsi ostmisel aktiveerida.

Prooviversiooni tellimiseks ja allalaadimiseks klikka siia.

NB! Kui te ei soovi demoversiooni ise allalaadida, palun võtke meiega ühendust, saadame Teile prooviversiooni DVD-plaadil.

{tab=$ Revit Extensions}

Revit® Extensions on seeria lihtsaltkasutatavaid aplikatsioone, mis laiendavad Revit Structure võimalusi, näiteks lisades analüüsi ja raudbetooni armeerimise töövahendid. Moodulite valik uueneb iga kuu uue mooduliga. Kõik Revit Extension lisamoodulid on saadaval ainult püsikliendilepinguga klientidele ilma lisatasuta! Lisad saab alla laadida püsikliendi teenusekeskusest. Loe lähemalt lisamoodulite ning Autodeski püsikliendilepingu kohta.

{/tabs}

Informatsioon Autodeski kodulehel

Küsi pakkumist!