Image

Jäikussidemetega raami defineerimine

Jäikussidemed võivad töötada iseseisvalt või ühendatuna koos. Kuidas Robot Millenniumis vastavaid arvutusmudeleid saada?

Asja selgitamiseks ja demonstreerimiseks modelleerime ühe lihtsa raami, mis sisaldab 5 varraselementi ja efekti paremaks väljatoomiseks on rakendatud punktkoormus ühele jäikussidemele sõlme nr. 5.

ImageImageImage

Antud skeemi puhul, kus jäikussidemeteks on vardad sõmedega 1,4 ja 2,3, töötavad jäikussidemed iseseivalt, kuna vaikimisi on Robot Millennium seadistatud nii, et diagonaalide lõikepunkti sõlme ei genereerita ja seega kaks diagonaalset jäikussidet ei ole lõikepunktis ühendatud. Juhul kui soovime varrastele anda ainult tõmbevarda või survevarda omadusi, siis selleks tuleks kasutada:

* menüüst Geometry – Additional Attributes – Advanced Bar Properties

* menüüst Geometry – Releases ja seal tuleks defineerida ühesuunaliselt töötav liigend varda otsa, mis vastavalt muudaks siis varda, kas tõmbe- või survevardaks. Lähemalt uurige Help seade alt. 

Juhul kui soovime, aga et jäikussidemed töötaksid koos, siis selleks peaks:

* jäikusvardaid jagama
* määrama varraste lõikepunkti sõlme
* muutma Analysis parameters seades vaikimisi määratud Roboti sätteid, kus saab näidata, et diagonaalide lõikepunkti genereeritakse automaatselt sõlm. Vaata allolevat pilti.

Image