Image

Autodesk Concrete Building Structures

CBS Pro – Concrete Building System

ImageCBS Pro on lihtne töövahend mitmekorruseliste betoonist ja teistest materjalidest hoonete modelleerimiseks. Objektorienteeritud lähenemine võimaldab konstruktsioonimudeli väga kiiret ehitamist kasutades komponente nagu talad, postid, seinad, vahelaed ja avaused. Sellisel moel saab defineerida peaaegu suvalise kujuga konstruktsioone kiiresti ja lihtsalt.

ImageCBSPro teostab lõplike elementide meetodil sisejõudude arvutused ning võimaldab konstruktsioone dimensioneerida. Väljundiks on ehitise konstruktsioonide eelarve. Programm ei sobi detailseks projekteerimiseks, kuid on ideaalne just eelprojekteerimiseks ja mahtude arvutuseks, et koostada näiteks arhitektuurse projekti põhjal ehituse eelarvet (ehk pakkumust). Siinkohal oluline andmevahetusvõimalus arhitektuursete CAD programmidega (ArchiCAD, AutoDESK Architectural Desktop, jt) IFC vormingus (Industry Foundation Classes, vt ka www.iai-international.org).

Vajadusel (näiteks eduka pakkumuse korral) saab mudeli viia detailseks analüüsiks ja dimensioneerimiseks Robot Millennium programmi.