Projekti informatsiooni haldus

Teatavasti on informatsioon tähtsaim ehitusmaterjal!TM Kuigi ehitatakse betoonist, terasest ja paljudest teistest materjalidest on ehitusprotsessis kõige olulisemaks materjaliks informatsioon: milliste omadustega materjali konstruktsioonis kasutada tuleb, kuhu ja millal ta paigutatakse, palju ta maksab, milliseid ressurse kasutatakse, jne. Seda informatsiooni luuakse, muudetakse ja esitatakse väga erineval kujul. Selle informatsiooni põhjal tehakse ka otsuseid, mis omakorda muutuvad oluliseks informatsiooniks. Kokkuvõtteks on vähegi suurema projekti puhul oht informatsiooni kaoseks. Usume, et kõigil professionaalidel on see kogemus olemas. Arhitekte ja insenere ei õpetata informaatikuteks, infotehnoloogia spetsialistideks ning seetõttu on ka raske mõista informatsiooni rolli ehitusprotsessis.

 

Pakume teile lühiloengut teemal “Projekti informatsiooni haldus“, mis aitab teil mõista ehitusprojekti informatsiooni olemust ja väärtust, et analüüsida oma ettevõtte või projekti informatsiooni halduse olukorda.

Loengu alateemad:

  • informatsiooni teke ehitusprojektis
  • ehitusprojekti informatsiooni liigid ja nende ühisosa
  • vajadused ja võimalused erinevat liiki informatsiooni haldamiseks

 

Lektor: Raul Vibo

Loengu pikkus: 2 akadeemilist tundi

Sihtgrupp: ehituskonsultatsioonifirmad (projekteerijad, järelevalvajad, eksperdid), ehitusettevõtted, peatöövõtjad, projektijuhid, suurte ehitusobjektide tellijad

Maksumus: 50 eurot osaleja (min 6 osalejat)

Võimalik korraldada ettevõttesisene loeng, tingimused kokkuleppel.

 

Loengu jätkuks on soovi korral võimalik demonstreerida projekti informatsiooni halduse lahendusi Autodesk Vault või Autodesk Buzzsaw.

 

Küsige lisainformatsiooni Kairelt!