PRESSITEADE: Kavatsuste kokkulepe Aruteci ja Commuuni vahel rauges

Kavatsuste kokkulepe Commuuni äritegevuse ostmiseks Aruteci poolt rauges. Ettevõtted jätkavad iseseisvalt senist äritegevust.

Arutec on Eesti äriühing, mis on spetsialiseerunud Novapointi ja Autodeski toodete müügile. Ettevõte pakub ka visualiseerimise, koolituse ja tugiteenuseid. Vianova Systems Finland omab 84% Aruteci osakapitalist.

Commuun OÜ missioon on Eesti insenerkommuuni juhtimine ehitiste informatsiooni modelleerimise tehnoloogia rakendamisele, kasutades Autodeski, kui loomise innovatsiooni tarkvara ja tehnoloogia liidri lahendusi ehitusinseneridele. Commuuni juhtlause – Informatsioon on tähtsaim ehitusmaterjal.

Lisainfot:

Vianova Systems Finland Oy, Heikki Halttula, +358 405472440
Commuun OÜ, Kaire Vibo, +372 5183618
Arutec OÜ, Ivari Soome, +372 5057342

 

PRESS RELEASE: Letter of intent between Arutec and Commuun is cancelled

The letter of intent regarding purchase of the business of Commuun by Arutec has been cancelled. After the cancellation both companies shall continue their current business.

Arutec is an Estonian company specialized in Novapoint and Autodesk product sales. Company provides also visualization, training and support services. Vianova Systems Finland owns 84% of the company.

The mission of Commuun is to lead the engineering community in Estonia in transition to the building information modelling technology with industry leading structural engineering solutions from Autodesk, Inc., a leader in design innovation software and technologies. Commuun’s message – Information is the most important construction material.

 

For more information, contact:

Vianova Systems Finland Oy, Heikki Halttula, +358 405472440
Commuun OÜ, Kaire Vibo, +372 5183618
Arutec OÜ, Ivari Soome, +372 5057342