PRESSITEADE: Vianova võrgustik tugevdab jalgealust Baltikumis

Arutec omandamas Commuuni

Infrastruktuurialase tarkvaraga tegelev Arutec OÜ ja ehitiste projekteerimise tarkvaraga tegelev Commuun OÜ on sõlminud kavatsuste lepingu, mille kohaselt omandab Arutec täielikult Commuun OÜ senise äritegevuse. Arutec, mille omanikuks on 84 % ulatuses Vianova Systems Finland Oy, on osa rahvusvahelisest Vianova ettevõtete võrgustikust. Ühiselt saavad need firmad märkimisväärse turuosa Eestis, kattes nii infrastruktuuri, kui ka ehitiste projekteerimise ja haldamise tarkvara valdkonnad. Tehingu lõpuleviimist on oodata paari nädala jooksul.

Ühinemise eesmärgiks on arendada tarkvara müügi ja tugiteenuste nagu koolituste sisulist kvaliteeti ning pakkuda klientidele terviklikku tarkvaralahendust infrastruktuuri ja ehitiste projekteerimise ning haldamise valdkondades. Uskudes mudelpõhise projekteerimise, ehitusjuhtimise ja varade haldamise vääramatut tulevikku, on ühineval ettevõttel olemas eeldused suurendada oma turuosa ja parandada oma klientide konkurentsivõimet.

Firmade praegune ühine käive on peaaegu 1 miljon eurot ja töötajaid on kokku 14. Kuigi Aruteci ja Commuuni senised põhitegevusvaldkonnad on teineteist täiendavad, on ettevõtteid peetud ka konkurentideks.

Lisainformatsioon:
Vianova Systems Finland Oy, Heikki Halttula, +358 40 547 2440 www.vianova.fi
Commuun OÜ, Kaire Vibo, +372 518 3618 www.arutec.ee
Arutec OÜ, Ivari Soome, +372 616 1332 www.commuun.ee