Rivaalide kauaoodatud kokkulepe

Autodesk ja Bentley teatasid ühisel pressikonverentsil, et on sõlminud kokkuleppe arendada ehitusliku projekteerimise tarkvarade ühilduvust. Kokkulepe puudutab dwg ja dgn failiformaatide avamist teineteisele, et tagada ühilduvust, aga ka Revit Structure ja Bentley pakutavate inseneritarkvarade ühilduvust.

Ameerika rahvuslik standardi ja tehnoloogiainstituut viis 2004 aastal läbi uuringu millest selgus, et 16 miljardit dollarit aastas kulub erinevate failiformaatide konverteerimisele, informatsiooni kadudele ja teistele tarkvarade ühilduvusega seotud probleemidele. Uuring puudutas ainult Ameerika Ühendriike, seega on globaalselt need kahjud veelgi suuremad. Kahtlemata on need kahjud seotud eelkõige enamlevinud Autodeski ja Bentley tarkvarade kasutamisega. Seetõttu on selline kokkulepe kõigile projekteerijatele (ja ka ehitajatele) suureks kergenduseks.

Ka meil Eestis on erinevad "tarkvara usud". Sageli tuleb projekteerijal esitada projekt tellija nõutud kindlas failiformaadis, mis on seotud ühe või teise konkreetse tarkvaratootjaga. Kuigi on olemas konverterid, on ilma vastava tarkvara olemasoluta raske et mitte öelda võimatu tagada projektdokumentatsiooni kvaliteeti. Tunnelist paistab valgust ka meile.

Loe lähemalt pressiteatest..